Teknosol

Ökotek

Vera ERP, farklı depolardaki stok miktarlarını anında izleme, ürün bazında kar marjları tespit etme ve firma karlılık analizini hesaplayabilme imkanını sagladı.

Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi Limited Şirketi Çevre teknolojisi alanında 1990 yılıdan beri faaliyet gösteren Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi Limited Şirketi dünyanın en önemli firmalarının Türkiye Temsilciliklerini yürütmektedir.

Çevreye uyumlu arıtım teknolojileri, UV, membran, tesis içi önlemler(proses entegre çevre uygulamaları), su ve atıksu arıtma tesisi optimizasyonu, iyon değişimi, adsorpsiyon alanlarındaki temsilcilik çalısmaları sırasında işbirliği yaptığı firma ve işletmelere yakın destek vermektedir.

Uzmanlık, deneyim, grup çalısması, esneklik, sürekli eğitim ve gelişme, ilkeli işbirligi kavramlarından oluşan Ökotek Konsepti aynı zamanda sorunlara özel ekolojik ve ekonomik çözümler üretmektedir.

Ökotek, iki farklı iş alanındaki büyümesine Vera ile çözüm üretebilmektedir.

Ökotek Ekolojik Ürün Marketleri, Nesrin Barlas'ın doksanlı yılların başında başlattığı çalışmalar sonunda 1994 yılında belli bir misyonu üstlenmek üzere kuruldu: Tüketiciye çevreyi kirletmeyen ve sağlığa zarar vermeyen ürünleri sunmak ve doğallığı gerçek anlamıyla temsil etmek.

Marketler zinciri bu misyon çerçevesinde şu anda, Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin bir alt organizasyonu olarak faaliyette bulunuyor.

Ökotek ERP yi büyüme araçlarının bir parçası olarak kabul etmişti. Yurt dışında işbirliğine gittiği firmalar kendi alanlarında en büyük ve köklü firmalardı. Bu firmalarla çalışmak veya uzun dönemli çalışma devamlılığı için kendi iç organizasyonunun ERP yapısı ile entegre olması çok önemliydi. Birçok yazılım firmasıyla görüşüldü. İthali yapılan ürünlerin stok takibi ile oluşturulan bayi ağının stok ihtiyaçları için ideal stok miktar tespiti yapılmak isteniyordu. Farklı alanlardaki depolarında stok miktarlarını anında izlemek istiyorlardı. İthal dosya maliyet analizi ile ürünün gerçek maliyeti tespit edilip ürün bazında kar marjları tespit edilmek isteniyordu. Çok fazla ürün çeşidinin izlenebilirliği için barkodlu stok takibi yapılmak isteniyordu. Firmalara ürün tanıtımı için yapılan masrafların firma karlılık analizinde izlenmesi arzu ediliyordu. Tüm bu işlemlerin muhasebe ve cari entegrasyonla tamamlanması isteniyordu.

Bugün tüm bu isteklere Vera ile cevap verilmiştir. Ökotek iki farklı iş alanındaki büyümesine Vera ile ile çözüm üretebilmektedir.

Ökotek ERP kaynaklı tüm hizmetlerini Teknosol üzerinden almaktadır.