Teknosol

İthalat

İthalat

Yurt dışı alımları yoğun olan firmalarda, ithalat işlemlerinin uzun süreçleri titiz bir çalışma sonucunda problemsiz olarak ilerler. Alım öncesi maliyetler hesaplanarak ithalata karar verilmesi, alımın çeşitli aşamalarda gerçekleşmesi, alım sonrasında oluşan maliyetlerin ve masrafların yansıtılması, son olarak da ödemelerin değişik kur hesaplamalarına göre ödenerek işin sonlandırılması ve tüm bu işlemlerin hepsinin muhasebesel kayıtlarının oluşturulması bu sürecin en can alıcı noktalarıdır. İşte bu modül titizlik ve dikkat gerektiren böylesine önemli işlemleri sizin için basitleştirip bir düzene sokarak, yapılan hataları ve bu hatalardan oluşan zararları minimuma indirir.

İthalat dosyası
İthalatın başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar tüm detaylar dosya yapısı içinde takip edilir.
 
İthalat dosyasına ait firma, döviz, kur bilgileri, malzeme olmak üzere tüm detaylı bilgilerin tanımlaması
 
Sisteme girilen proforma faturanın görüntülenebilmesi.
 
Satınalma Sipariş ve irsaliyeden otomatik ithal edilecek stokları taşıma imkanı
 
İthal edilecek ürünlerle ilgili detaylı bilgilerin manuel de girilebilmesi.
 
İthal edilecek stokların üzerinde gelerek bir fare tıklamasıyla resmini görebilme imkanı
 
İthalat dosyası bazında gerçeklesen tüm yüklemeleri takip edebilme.
 
Ulaşım bilgilerini havayolu, deniz yolu, tır, kamyon ve konteynır takip imkanı
 
Yükleme ile ilgili çeşitli detay bilgilerin girilebilmesi.
 
Bir ürün ithal etmek için gerekli olan belgelerin belirlenmesi ve bunların durumlarının takibi.
 
İthalat işlemleri sırasında gerçekleşen bütün masraf ve giderlerin girilebilmesi ve takibi.
 
Dosya bazında ve mamul bazında maliyet hesap bilgileri 
 
Kullanıcılara dosya bilgileri, ithal edilecek stoklar, yükleme bilgileri, ulaşım bilgileri, ödeme bilgileri, gerekli belgeler, muhasebe -Ek maliyetler, Ön maliyet analizi gibi bilgilere ait detaylı yetki verme imkanı
Girilen alanlar, bilgi grupları veya tek bir bilgi detayına kadar yetkilendirme yaparak birden fazla dosya kullanıcısının birbirlerinin yaptıklarını görmeden işlerin yürümesi.
 
İthalat aşamalarına ait çeşitli onaylama yetkileri verme imkanı
İthalatı bir süreç olarak kabul edip, bu süreçlerin herbirini tanımlayarak, ilgili kişilerle yetki ilişkilerini kurabilmesini sağlar.
 
Hammadde, aksesuar, makine gibi çeşitli stok gruplarına ayrı kullanıcı giriş yetkisi imkanı
Stok grupları departman içinde farklı gruplar tarafından yapılıyorsa, bu gruplara çeşitli yetkiler verebilme imkanı.
 
Dosya bazında maliyet takibi
Dosya ve stok bazında maliyet, masraf hesaplayabilme imkanı.
 
Masrafların dağıtılması
Masrafların miktar, tutar, ağırlık gibi farklı dağıtım anahtarlarına göre dağıtımının yapılıp maliyetin hesaplaması yapılabilir.
 
Maliyet dağıtım şekli her bir masraf(maliyet) bazında verilebilir.
 
Yapılan giderlerin otomatik muhasebeleşmesi
İthalat ile ilgili oluşan masraf ve giderlerin, belirlenen formatlara göre otomatik olarak muhasebeleşmesi.
Ek maliyetlerin stoklara eklenmesi
 
Dosya kapanması için ters muhasebe fişini oluşturabilme
 
Ön maliyet analizi yapma imkanı
İthalat öncesi ön maliyeti belirleyip analiz edebilme.
 
Otomatik Banka talimatı
İthal edilen stoklar için bankaya otomatik talimat verilebilir.
 
Yapılan bütün işlemlerin raporlanması
Girilen bilgiler üzerinden çeşitli analizler yapabilme için raporlama imkanları.

Yurt dışı alım öncesi maliyetler hesaplanarak ithalata karar verilmesi, alımın çeşitli aşamalarda gerçekleşmesi, alım sonrasında oluşan maliyetlerin ve masrafların yansıtılması, son olarak da ödemelerin değişik kur hesaplamalarına göre ödenerek işin sonlandırılması ve tüm bu işlemlerin hepsinin muhasebesel kayıtlarının oluşturulması Vera İthalat takibi yapısında gerçekleşmektedir.