Teknosol

Amortisman İşlemleri

Amortisman İşlemleri
İşletmeler, yatırımlarını önemli bir sermaye birikimi ile yaparlar. Faydalı ömrü süresince işletmeye ait sabit kıymetler için dönem sonlarında amortisman ayrılarak amortisman gideri hesaplanır. Mali açıdan firma için en ideal hesaplama yönteminin seçilmesi, en uygun dönemde gider olarak yazılması büyük önem taşır. Vera ERP amortisman modülü, esnek yapısı ve yönlendirme özelliği ile sabit kıymetlerinizi iş yükünüzü minimuma indirecek şekilde yönetme olanağı sunar.
 
Vergi mevzuatı açısından çeşitli alternatiflerin uygulanabilir olması, firmaların aynı dönem içinde birden fazla seçeneği bir arada kullanabilmesine imkan tanımaktadır. Eşit paylı amortisman yöntemi (Normal amortisman uygulaması) ya da azalan paylı amortisman yöntemi (azalan yüzdeli, azalan bakiye­ler, hızlandırılmış amortisman olarak da adlandırılır) seçeneklerden bazılarıdır. Vera ERP ile bunlar arasında kolayca geçiş yapılabilir, karın olmadığı dönemlerde amortismanın gider olarak yazılmamasını sağlayabilirsiniz. Binek araçlarınız için kıst amortisman yöntemini uygulayabilir, özel maliyetler için senenin sonunda değil de kira kontratınızın bitişine göre yıpranma payları hesaplayabilirsiniz. Ayrılan amortismanı tek tuşla muhasebeleştirir, departman bazında gider kayıtlarını kolayca oluşturabilirsiniz.
 
Sabit Kıymet kodlarının istenirse program tarafından otomatik oluşturulması
Sabit kıymetlerde numaralandırma, istenen bir sayıdan başlatılıp otomatik artırılabildiği gibi, sabit kıymet bazında farklı numara artırımı seçeneği de mevcuttur.
 
Başlıkların tanımlanması
Amortisman konusundaki terminoloji farklılıklar gösterdiğinden, tüm raporlar ve ekranlardaki açıklamalar, kullanıcının tanımlamasına bırakılmıştır.
 
Parametrik dönemleri tanımlama
Vergi mevzuatı açısından yıl içinde istenen dönemde amortisman ayrılabilir ve bunlara ilişkin gider kayıtları oluşturulabilir. Aylık, üç aylık ya da yıl içinde sadece bir dönemden oluşan amortisman dönemi tanımlama imkanı vardır.
 
Sabit kıymetleri gruplandırma ile pratik ve hatasız giriş olanağı
Sabit kıymet kayıtlarının kolay girişini sağlamak amacıyla sabit kıymet cinsi tanımlanarak, amortisman oranının, amortisman yönteminin ve kayıtların nasıl numaralandırılacağı belirlenir, giriş yapıldığında sabit kıymet cinsinin seçilmesi ile tanımlanan varsayılan değerler kullanılacağından hatalı girişlerin önüne geçilir.
 
Devir bilgileri girişi ile kolay başlangıç yapabilme
Vera ERP ile sabit kıymetlerinizi takip edecekseniz, devir bilgileri girişini yaparak pratik bir başlangıç yapabilirsiniz.
 
Sabit kıymete resim takip etme özelliği
 Sabit kıymetin birden fazla görselle eşleştirebilir, özellikle benzer nitelikler taşıyan kalemlerin çok olduğu durumlarda ayırt edici görsellerle farklılıklar ortaya konabilir.
 
Satış bilgileri giriş ekranı
Sabit kıymetin tümü ya da bir kısmının satışı gerçekleşmesi durumunda, satış detayları kaydedilir. Satış bilgilerinin girilmesi, amortisman ayrılma işleminin satış dikkate alınarak hesaplanması için yeterlidir.
 
Hangi dönemde ne kadar amortisman ayrıldığına ait bilgi
Sabit kıymete ait ekonomik ömrü süresince ayrılan amortisman kaydının ayrıntıları izlenebilir. Geçmiş dönemlere ait tüm hareketler, birikmiş amortisman, sabit kıymet yeni değeri, yeniden değerleme artış fonu, bu yılın amortismanı, sabit kıymet enflasyon farkı gibi tutarlar tek bir ekran üzerinden takip edilebilir.
 
Muhasebe fişlerini tek fişte ya da sabit kıymet bazında oluşturma
Muhasebe fişi üretimi Vera'da firma ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde üretilebilir. Departman bazında ayrı mahsup fişleri üretilebildiği gibi, döneme ait tüm amortisman işleminin tek bir muhasebe fişinde toplanmasına olanak verilmiştir.
 
Pratik yeniden değerleme ve enflasyon muhasebesi uygulaması
Yeniden değerleme oranlarının açıklandığı senelerde, amortisman ayırma işleminin yeniden değerleme artış fonunu hesaplaması yapılır. Enflasyon muhasebesinin devreye gireceği dönemlerde ise bilançodaki stok, sermaye gibi sabit kıymetlere ait tutarların (birikmiş amortisman, sabit kıymetin yeni değeri vb) enflasyon düzeltme katsayıları ile çarpılarak yeni değerlerinin hesaplanması gereklidir. Bu yeni değerler üzerinden amortisman ayrılacaktır. Vera' da devletin açıkladığı endeksler ve sabit kıymetin bilançoya giriş tarihi dikkate alınarak her bir sabit kıymet için düzeltme katsayısı otomatik hesaplanır, tek tuşla amortismanınız ayırır ve muhasebeleştirebilirsiniz. Enflasyon muhasebesi ile değişen amortisman oranlarıyla 500 üzerinde amortisman oranı tanımlanabilir
 
Departman bazında sabit kıymet takibi
Giderler, çoğu firmada departman bazında takip edilir. Amortisman gideri de ilgili departmana yapılan bir yatırım olarak düşünüldüğünden, departman bazında sabit kıymet gideri kayıtlarının oluşturulması önemlidir.
 
Durum kontrolleri ( Aktif, Satıldı, Kapandı gibi.)
Belli bir tarihte sabit kıymetinizin bulunduğu durumu takip edebilirsiniz. Ayrıca Vera 'da güncel pozisyonu değiştirerek bundan sonraki amortisman ayırma işlemleri için söz konusu sabit kıymet için sistemin sizi yönlendirmesi sayesinde durum değişiklerini hatasız yönetebilirsiniz. Örneğin, sabit kıymet zamanından önce kapanıyorsa, satış bilgilerinin girilmesi zorunludur, ya da özel maliyet konumundaki bir sabit kıymet için kalan değerin direkt gidere yazılması için yönlendirilirsiniz.
 
Sabit Kıymete Ait Detayların Takibi
Sabit kıymete ait fatura, tedarikçi, üretici firma, menşei, yerli ithal bilgileri gibi detayların girişi ve takibi ve raporlaması yapılabilir. Bağlantılı sabit kıymet bilgisi ile kayıtları ilişkilendirmek mümkündür.
 
Otomatik muhasebeleştirme
Muhasebeleştirme tablosu ile her departman için ayrı, ya da firma için tek bir tablo hazırlayabilir, amortisman ayırma işleminin akabinde tek tuş ile muhasebeleştirebilirsiniz. Amortisman ayırmanıza rağmen muhasebe fişini oluşturmadığınız önceki dönemler, ilk muhasebeleştirme yapılan dönemde dikkate alınır, böylece eksik gider yazma gibi bir sorun ile karşılaşmazsınız.
 
Aktif, Kapanan, Satılanları raporlama özelliği
Belli bir tarih itibarıyla aktifler, satılanlar ya da kapalı sabit kıymetlerin listesini alabilir, sabit kıymet ile ilgili girilen tüm detayları raporlayabilirsiniz.
 

Teknosol Vera ERP amortisman projesinin temel özellikleri ve ekran görüntülerinden oluşan bu videoda amortisman ayırma, muhasebeleştirme, sabit kıymet raporları konuları işlenmektedir.