Teknosol

Kur Farkları

Kur Farkları
Dövizle yapılan cari işlemlerin kurdaki değişimlerden dolayı ödeme tarihlerindeki farklılıkların hesaplanması işlemleridir. Vera'da kur farkı işlemleri iki şekilde gerçekleştirilebilir;
 
Birincisi dövizli cari hesap karşılaştırmalarını manuel yapılması, ikincisi dönem sonu kur farkını değerleme yöntemiyle (oluşan hareketlerden) otomatik oluşturulmasıdır
Değerleme yapılacak hesapları belirleme
Dönem sonunda değerleme işlemi yapılacak muhasebe hesapları ve müşteri, satıcı kodları önceden belirlenerek hesaplama yapılırken eksik ya da fazla işlem yapılması olması engellenir.
 
Değerleme yapılacak tarihleri belirleme
Dönemler istenilen tarih aralıklarında tanımlanarak esnek bir çalışma imkanı sağlanır.
 
İstenilen kurlara göre değerleme
Dönem sonu kurlar günlük kur bilgilerinden alınabildiği gibi belirtilen dönem sonu kuru dikkate alınarak hesaplama yapılabilir.
 
Önceki dönemlerle karşılaştırma yapılarak değerleme
Yapılacak muhasebe seçeneklerine göre dönem kur farkını hesaplarken daha önce yapılan hesaplama bilgilerini dikkate alarak yapabilir.
 
Dövizli manuel karşılaştırma sonrası değerleme işlemi
Borç ve alacak hareketleri üzerinde yapılan karşılaştırma işleminden sonra kalan hareketlere değerlendirme yapılabilir.
 
Kur farkı çıkan carilerin hangi belgelerinden ne kadar kur farkı oluştuğunu detaylı olarak görebilme
Oluşan değerlendirme değerlerini döviz cinsi bazında kümüle olarak görülebileceği gibi bu tutarları oluşturan hareketleri detaylı olarak görüntüleyebilerek inceleme imkanı sunar.
 
Otomatik Muhasebeleştirme
Değerlendirme yapılan hesapların döviz cinsi bazındaki değerleri otomatik olarak muhasebe modülü ile entegrasyon yapılarak muhasebe kayıtları oluşturulur.
 
Otomatik ters muhasebe fişi oluşturma
Dönem sonunda hesaplanarak oluşturulan muhasebe fişlerini istenirse iptal edilebileceği gibi istenirse ters kayıt oluşturularak kapatılabilir.
 
Dövizli karşılaştırma
Dövizli borç ve alacak hareketlerini manuel karşılaştırarak kapatılmasını sağlayan özelliktir.
 
Çekler için bordro tarihi kuru, vade tarihi kuru gibi farklı tarihlerde kur farkı hesaplama
Dövizli çekler tahsil olduklarında, ciro edildiklerinde ya da istenilen herhangi bir durumda kur farkları hesaplanma imkanı sunar.
 
İstenirse her çek hareketinden sonra otomatik kur farkı hesaplayıp muhasebeleştirme
Oluşan kur farkları muhasebe modülü ile entegre olarak başka hiç bir işleme gerek kalmadan kur farklarını muhasebeleştirme imkanı.
 
Kur farkı faturalarını arkasını yazdırma
Kur farkları için kesilen faturalarda kur farklarının hangi hareketlerden oluştuğunu detaylı olarak listeleme imkanı sağlar.
 
Kur farkı talimatı yazdırma
Oluşan kur farkları sonucunda karşı firmanın fatura kesmesi gerekiyorsa kesmesi gereken tutar ve detaylarını listeleyen bir talimat yazdıma imkanı sağlar.

Dövizle yapılan cari işlemlerin kur farklarındaki değişimlerden dolayı ödeme tarihlerindeki farklılıkların hesaplanması yapılmaktadır.