Teknosol

Maliyet

Maliyet
Maliyeti oluşturan üç ana başlık vardır. Stok maliyeti, işçilik maliyeti, işletme maliyeti. Bunların toplamı dönem sonunda ürettiğimiz ürünün maliyetini oluşturur.
 
Maliyet, bilgi girişi yapılmayan tek modüldür. Bütün bilgiler ay boyunca Vera ERP içinde hazırlanır. 
İşleyişi
 
Satın alınan stokların depoya girişi yapılır. Faturası sisteme girildiğinde, gelen malzemeler fiyatlanır. Dönem boyunca depo sorumlusu stokları ilgili iş emrine veya işletmedeki çeşitli departmanlara çıkar. Maliyet öncesi stok çıkışlarımızı neye göre fiyatlandıracağımıza karar veririz. Ortala fiyat mı, FIFO mu, LIFO mu? Yoksa hepsini tek tek deneyip farklılıkları mı izleyeceğiz. Üretim şekline göre stok maliyetinde formülleri veya fiili stok harcamalarımızı kullanabiliriz. Peki, maliyetin ikinci ana başlığı işçilik için neler yapılabilir? Her çalışanı günlük olarak hangi iş için ne kadar çalıştığını sisteme girebilir ya da ay sonu ödenen maaş ve bağlantılı tüm giderleri belirlenecek dağıtım anahtarına göre stoklara dağıtabiliriz. Üçüncü ve son adım işletme giderleri için hesaplama yapılır. Kalite Kontrol, Arge gibi yardımcı üretim yerleri varsa masrafları ana üretim yerlerine dağıtılır. Maliyet dönemi boyunca ilgili departmanlarda toplanan masraflar ürünün sadece işlem gördüğü departmanların giderlerini alacak şekilde belirlenecek dağıtım anahtarına göre stoklara dağıtabilir.
 
Maliyet Dönemi
Hangi dönemlerde maliyet yapacağınıza siz karar verin. Ardışık ya da iç içe geçmiş Maliyet Dönemleri tanımlayabilme.
 
Stok bazlı maliyet hesaplayabilme
 
 
İş emri bazlı maliyet hesaplayabilme
 
Stok maliyeti
İşletmenizdeki üretim yapısına göre ürünün Stok Maliyetini standart formüllerden ya da Fiili Stok Çıkışı hareketlerinden hesaplayabilme. Her zaman aynı hammaddeyi kullanmıyorum diyorsanız standart formüle fiili harcanan stokları da dahil edebiliriz.
 
Mamül Maliyeti bulunurken otomatik olarak Yarı Mamül Maliyetlerini de hesaplayabilme.
 
Firma stok-stok maliyet detayına inemiyorsa "Stok Grubu Bazlı Maliyet" hesaplayabilme
 
Üretim harcamalarında "Muadil Stok Maliyeti" Modelini uygulayabilme (Muadail stok modeli birbirlerinin yerine kullanılabilecek olan hammadde, işletme malzemeleri gibi ürün gruplarına ait stokların, dönem içerisindeki sarfiyatları ve birim fiyatları göz önüne alınarak bulunan ağırlıklı ortama fiyatlarının maliyette kullanılmasıdır)
 
Önceki dönemde üretilip dönem sonu itibari ile depoda kalan yarı mamüllerin sonraki dönemlerde maliyetini şarj bazlı koruması ve bu rakamların devir olarak kullanılabilmesi.
 
İşçilik Maliyeti  
Fiili işçilik ve Fason İşçilik giderlerini hesaplayabilme
 
Fiili işçilik saatlerini İş emri bazlı puante edebilme.
 
İşçilik maliyeti, Genel İşletme Gideri ve Fason işçilik tutarları stoklara dağıtılırken dağıtım anahtarı olarak; Fiili işçilik ücreti, Direkt İşçilik Saati, Üretilen Miktar, Üretilen Miktarı Ağırlığı parametrelerini kullanabilme.
 
Genel İşletme maliyeti
İşletme giderlerini tanımlayabilme ve istenilen dağıtım anahtarına göre dağıtabilme
 
Dağıtım anahtarı
Yardımcı üretim yerleri maliyetlerini anahtarlar (Parasal Oran, Doğrudan Dağıtım Yöntemi, Üretilen miktar, Üretilen miktar Ağırlığı) aracılığı ile ana üretim yerlerine dağıtılması.
 
Departman giderleri
Mamülün üretim aşamasında geçtiği departmanlardan masraf alması
 
Fire
Üretim esnasında oluşan artıkların ya da yan ürünlerin maliyetini hesaplayabilme.
 
Fiyatlandırma
Fiyatlandırma yöntemleri olan Basit Ortalama, Hareketli Ağırlıklı Ortalama, LIFO ve FIFO' ya göre ayrı ayrı maliyet çıkarabilme.
 
Entegrasyon
Maliyet modülü Vera ERP entegre çalışır. Muhasebe, Stok, Satış ve Satın alma modülleri Maliyet modülünü alt yapısını oluşturur.
 
Ön maliyet
Yeni ürün veya fiyat verme gereksinmelerinde   "Ön maliyet" modülünü kullanarak formüllere göre ön maliyet hesaplayabilme.
 
Raporlama
Stok Maliyet Föyleri ile Sonuç Raporları üretme.
 
Kullanıcı Tanımlı Maliyet Listeleri ile kullanıcılara rapor tasarlayabilme imkanı verme 
SMM ( Satılan Malın Maliyeti ) hesaplayabilme

Maliyeti oluşturan üç ana başlık vardır. Stokmaliyeti, işçilik maliyeti, işletme maliyeti. Bunların toplamı dönem sonundaürettiğimiz ürünün maliyetini oluşturur.