Teknosol

Dijital Evrak

Dijital Evrak

 

 

e-fatura sürecine girmemiş kağıt fatura ve gider makbuzlarının elektronik ortama alma sürecinizi yönetin..

Süreç İşleyiş ve Özellikler: 
 
  • Kağıt fatura yada gider makbuzu muhasebe departmanı evrak sorumlusuna iletilir.
  • Tüm evrakların toplandığı kişi faturayı Canon tarayıcı ile uyumlu çalışan scan station programı ile kayda alır. 
  • Scan Station programında taranan kağıt fatura arka planda çalışan Vera servisi ile Vera ERP’ye  otomatik aktarımı yapılır.
  • Firmanın vergi numarası ile ilişkili olan cari kartın, e-fatura yetkili departmanına bakarak gelen kağıt fatura departman onayı’na düşer.
  • İlgili departman gelen faturayı görüntüleyebilir. Fatura kendi departmanına ait değilse ilgili departmana yönlendirebilir. Fatura kendisinin ve doğru ise onaylayabilir. Faturanın yanlış kesildiğini düşünüyor ise iade faturası kesilmesi için red edebilir.
  • Muhasebe, departman tarafından onaylanmış olan faturayı gelen kağıt fatura listesi ekranında görüp satın alma fatura yada satış iade faturası olarak girişini yapar bu sayede otomatik muhasebe fişinin kesilmesini gerçekleştirir.
  • Gelen kağıt faturalar bu sisteme alınarak matbu evrağın ortalıkta dolaşması ve kaybolma riski yok olur. Ayrıca istenildiği zaman faturanın orijinal görüntüsüne ulaşılabilir. Elektronik bir arşiv yapılmış olur.