Teknosol

İhracat

İhracat

İhracat modülü ile şatış sipariş aşamasından (satış modülü ile entegre şekilde çalışarak), ürünlerin hazırlık aşamaları, fabrikadan çıkışı, sevk edilmesi, gerekli evrakların düzenlenmesi, kaydedilmesi ile oluşan masraf ve maliyetlerin takibi işlemlerini, kolay, anlaşılır ve rahat ulaşılabilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sınırsız GTİP kodu tanımlama
İhracatta özel olarak kullanılan GTİP kodlarını sınırsız tanımlayabilme ve bunları stok ile ilişkilendirme.
 
 
İhracatın yapılacağı gümrük müdürlüklerini tanımlayabilme
 
 
Satış modülüyle entegre çalışma
Satış bölümdeki faturalardan otomatik aktarma yaparak giriş işlemlerini kolaylaştırmak.
 
 
Bütün işlemleri Excel aktarma özelliği
İhracat için hazırlanan her türlü talimat ve faturaların excele aktarılması.
 
 
Çeki listesi oluşturma
İhracatta kullanılacak çeki listesinin otomatik olarak oluşturulması
 
 
Birden fazla faturadan çeki listesi oluşturma imkanı
Satış faturalarına entegre olarak birden fazla fatura seçimi yapma imkanı.
 
 
Beyanname talimatı oluşturma
Gümrükçüye verilen beyanname talimatlarını girilen bilgiler üzerinden yazdırabilme.
 
 
Beyanname talimatından otomatik fatura kesme imkanı
Beyanname talimatları üzerinden satış yapılan firmaya özgü fatura çıktısını alabilme.
 
 
Konşimento Talimatı
Yurt dışına mal gönderebilmek için gerekli olan bir nevi irsaliye niteliğindeki konşimento talimatını hazırlayabilme
 
 
DİİB tanımlama özelliği
DİİB ile ilgili olarak detay bilgilerin girilmesi
 
İhraç edilecek ürünlere karşılık ithal edilecek ürünleri girişi sağlanır.
 
DİİB ait sarfiyat bilgilerini (formül) tanımlama özelliği
 
 
İhracat beyannamesi girişi
İhracat işlemleri için kullanılan resmi beyanname için gerekli tüm bilgilerin girilerek, gerçek beyannameler takip edebilme imkanı.
 
 
İthalat beyanname girişi
İthalat işlemleri için kullanılan resmi beyanname için gerekli tüm bilgilerin girilerek, gerçek beyannameler takip edebilme imkanı.
 
 
DİİB kapsamında beyanname girişleri
DIIB de girilen stoklar kapsamında girişler yapılarak, DIIB ait girilen ve satılan ürünlere takip edilir.
 
 
Yapılan bütün işlemleri raporlama imkanı
Çeşitli raporlarla girilen bu bilgiler üzerinden analiz yapabilecek raporları alma imkanı

İhracat modülü ile şatış sipariş aşamasından satış modülü ile entegre şekilde çalışarak, ürünlerin hazırlık aşamaları,fabrikadan çıkışı, sevk edilmesi, gerekli evrakların düzenlenmesi, kaydedilmesi ile oluşan masraf ve maliyetlerin takibi işlemlerini, kolay, anlaşılır ve rahat ulaşılabilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.