Teknosol

28-29.05.2013 Asprova Workshop Krakow

Asprova çözüm ortaklarının 28-29 Mayıs tarihinde Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen çalışmasında, satış, uyarlama ve implementasyon sürecindeki tecrübeler paylaşılmıştır.

Polonya, Almanya, Çekoslovakya, Litvanya'dan çözüm ortaklarının katıldığı etkinliğe Türkiye'den Teknosol olarak APS uzmanımız Esra Akduman katılmıştır.

Avrupa'da Asprova implementasyonları konusundaki önemli deneyimlerin yoğun bir çalışma ile ele alındığı workshop sayesinde, satış, pazarlama ve uygulamaya alma aşamalarında fikirler paylaşılmış, Asprova'nın Avrupa'daki başarılı uygulamalarının hızla arttırılması hedefine odaklanılmıştır.

Avrupa'da ve Türkiye'de APS sistemleri

APS sistemlerinin bilinirliği, Avrupa'nın bir çok ülkesinde aynı, bir çok büyük ölçekli firma halen excel kullanarak, çok sayıda planlama uzmanı ile çözüm arıyor. Asprova çözüm ortakları, APS bilinirliğini arttırmak için ülkelerinde bu sistemlerin gerekliliğini anlatan seminer ve eğitimler düzenliyor. Asprova'nın Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de hem üniversitelerdeki genç nesillere hem de endüstriye ulaşma aşamasında ciddi çaba harcıyoruz.

Ürün değil çözüm ile müşteriye gidiliyor

Başarılı uyarlamalarda ilk göze çarpan, direkt ürünün satışına odaklanmadan, komple bir çözümü müşteriye sunabilmek ve gerçekleştirme becerisi. Bunun için profesyonel bakış açısı ve deneyimli çözüm ortakları ile hareket ediliyor.

Satış sonrası sistemin hayata geçirilmesi ise başlı başına bir ekip ve deneyim işi. İhtiyacın analizinin doğru yapılması, Asprova'ya yansıtılan planın hedefe odaklanıyor olması, sistemin doğru yapılandırılması ve gereksiz detaylardan arındırılma çok önemli. ERP sistemleriyle entegrasyon hemen her projede gündeme gelen bir konu. Basit veri alma ve verme yapısı ile Asprova ile istenen ideal entegrasyon sonuç elde edilebiliyor. Teknosol olarak, 20 yılı aşan ERP deneyimimiz ve profesyonel yazılım ekibimiz sayesinde hızlı ve etkin olarak Asprova APS i mevcut projenizle konuşturabiliyoruz.

Avrupa'da 60 dan fazla Asprova implementasyon başarıyla uygulanmıştır.

Analiz süreci

Uygulamaya geçiş süreci müşteriden müşteriye değişmekle beraber, çözümüm önemli bir parçası olan analiz süreci aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

Yönetim hedeflerinin belirlenmesi

Mevcut üretim sürecinin haritasının çıkartılması

İlgili taraflarla detaylı analiz

Asprova ile planlanan çözümün raporlanması

Çözümün onayı

Asprova son model ve analiz dokümanının hazırlanması

Yönetim ve diğer ilgililerle çözümün değerlendirilmesi

Analiz sonrası uyarlama ve entegrasyon noktaları belirlenerek Asprova canlı kullanıma alınır.

Etkinlik tarihi: 28-29 Mayıs.2013