Teknosol

ERP

erp paket

Vera ERP projesi, uluslararası standartlarda, modüler, işletmenizin sorunlarına pratik çözümler üretebilen bir yazılımdır. Proje, parametrik yapısı ile ihtiyaçlarınıza göre kolay ayarlanabilir, uzman eğitim ve danışman kadromuz ile kısa sürede firmanızda uygulamaya alınabilir.

ERP Nedir?

Erp, “Kurumsal Kaynak Planlaması veya İşletme Kaynak Planlaması” biçiminde açılımı yapılabilecek ingilizce bir kısaltmadır; (Enterprise Resource Planning). ERP sistemi, firmanın mevcut kapasitesiyle anlık değişimleri takip ederek problemlerin kısa sürede çözülebilmesine olanak tanıyan, işletmenin finansal bilgilerini tek platformda toplayan, müşterilerden gelen siparişleri birbirini izleyen süreçler haline getirebilen, üretim yönetimini etkinleştiren, stokların minimum seviyelerle takibini sağlayan ve maliyetleri azaltıp kontrol edilebilir biçime getiren entegre bir yapıya sahiptir. Erp sistemlerinde hedeflenmesi gereken, tüm verilerin tek merkezden yönetilmesi ve bu yönetim sürecinin geniş ve hızlı raporlamalarla desteklenmesidir.

Erp sistemleri sayesinde firmanın eğitimli ve uzman bir personel kadrosunun oluşturulması, çoklu sistem ve fazla kaynak kullanımına izin vermeyecek bir sistemin sağlanması hedeflenir. Bu sitem sayesinde işletmeler hantal bir yapıdan kurtulup, esnek ve izlenebilen bir yapı içerisinde yol almaya başlayacaklardır. Erp sistemlerinin firmaya özelleştirilme sürecinde bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu aksaklıkların çözümlerinde firmanın proje yöneticisi, kullanıcılar ve erp firması tarafındaki proje yöneticisiyle yapılacak sık toplantılarla eksikliklerin belirlenip anahtar kullanıcıların projeye tam olarak adaptasyonları sağlanabilir. Bu süreçte ortak bir sinerjinin oluşturulması ve devamlılığı hedefe ulaşmakta önemli rol oynamaktadır. Bu ortak çalışmaların yürütülmesi esnasında ERP projesine firma yöneticilerinin tam olarak destek vermesi oldukça mihimdir.

ERP’nin İş Süreçleri İle İlgili Entegrasyonu
 
"Kurumsal Kaynak Planlama" olarak bilinen Erp sistemleriyle iş süreçlerinizin tümünde entegrasyon yoluyla hızlı, kolay ve etkin bir denetim sağlanır. Entegrasyon, ürettiğiniz ürünlerin üretim, planlama, depolama, satış ve daha sonrasında finansal sürecinin takibinde iş süreçlerinize dinamizm ve hız getirerek müşterilerinizin ihtiyaçlarına cevap verme noktasında memnuniyet sağlayacaktır. ERP sistemlerinde otomasyon olması, verimliliği artırırarak iş süreçlerinizin analiz edilmesini sağlar. İş süreçlerinin iyi analiz edilmesi de daha verimli çalışma yapılmasına, daha az hataya ve daha hızlı bilgiye ulaşma noktasında katkı sağlayarak ilgili personelin daha doğru görevlerde yer almasına imkan tanır. ERP Sistemleri ile farklı iş süreçlerini entegre ederek mevcut performansınızı yükseltebilirsiniz. Bu, sistem içerisinde tutarlılığı ve sürekliliği getirecektir. İş süreçlerinin entegre bir sistem ile takibi firmanızın üretim performansını artırarak kurumunuza üstünlük kazandıracaktır.

 

temel erp paketleri

Temel ERP modülleri, bir işletme için olmazsa olmaz uygulamaları içerir. Genel muhasebe, cari takibi, çek senet, satış, satınalma ve stok takibi hemen her kurumun bir şekilde yönetebildiği, fakat irdelendiğinde firmaya veya sektöre özgü bazı detayların ya da süreçlerin gözardı edildiği proseslerdir. Bununla beraber kurum için hiç de önem taşımayan bazı ayrıntılardan vazgeçilememesi de sıkça rastlanan bir sorundur. Oysa ki bu temel işlevlerin eksiksiz ve en ideal süreç üzerinde gerçekleşmesi veri bütünlüğünü temin ederek entegre enformasyon sisteminin oluşması sağlar. Vera ERP Temel modülleri ile firma yapınıza uygun kritik ayrıntıları öne çıkarıp, gereksiz detayları ortadan kaldırarak, basit ve esnek uygulamalar bütününe sahip olursunuz.

ileri erp paketleri

Yasal defterlerin çekildiği, beyannamelerin zamanında verildiği, cari borç ve alacak takiplerinin anında izlenebildiği bir ortamdan daha ileri bir ortama işletmenizi taşımak istediğinizde sisteminizi ileri seviye ERP modülleri ile desteklemelisiniz. Böylece, siparişlerinizi zamanında teslim edebilmek için üretim süreçlerinizi izleyebilir, Üretimin duraksamadan devam edebilmesi için malzeme ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz. Hatasız sevkıyat ve ürün izlenebilirliğini sağlayabilirsiniz. Bunun için satınalma, üretim ve satış süreçlerinde barkod teknolojisini kullanabilirsiniz. Rekabet gücünüzü ortaya koyabilmek için gerçek maliyetinizi hesaplayabilir, bütçe planlama ile nakit akışınızı kontrol altına alabilirsiniz. Her durumda, İleri Seviye ERP uygulamaları ile daha verimli bir işletmeye sahip olacaksınız.

tamamlayıcı erp paketleri

İşletmeniz tıkır tıkır çalışıyor ama müşteri memnuniyetinizi artırmak istiyorsunuz veya internetten ya da mobil uygulamalar aracılığı ile ERP sisteminizden bilgi almak, veri girişi yapmak ihtiyacı doğdu. İthalatınızın detaylı takip edilmesi gerekiyor, çünkü maliyetinizi belirleyen unsurların başında ithalat işlemleriniz geliyor. Firma verimliliğinizin artırılmasında üretim alanınızdaki makina parkınızın bakımının titizlikle takibi gerekiyor. İşte bütün bu ihtiyaçlar belirdiğinde tamamlayıcı ERP uygulamaları ile güçlendirerek eksiksiz ve entegre bir enformasyon sistemi oluşturabilirsiniz. Üstelik, söz konusu modüller bağımsız olarak da devreye alınabildiğinden, istenildiğinde mevcut ERP sisteminizle entegrasyon sağlanabiliyor.