Teknosol

Satış Yönetimi

Satış Yönetimi
Satış firmanın para girdisini sağlayan temel fonksiyondur. Amaç sadece fatura kesmek değildir. Buradan üretilen veriler tüm diğer modüllere kaynak yaratır. Yapılacak risk kontrolleri ile satış gerçekleşmeden para kazanılmaya başlanabilir. Satış verileri iyi analiz edilerek üretim yönlendirilebilir, piyasa hakimiyeti değerlendirilebilir. Her firmanın sattığı ürüne, pazara göre yapılanması farklıdır. Sattığı ürün, rakiplerin sayısı, dağıtım şekli, finansman gücü, rakiplerin pazar davranışı, müşteri ilişkileri, fiyat politikası gibi farklılıkları proje içinde kişiselleştirerek en uygun yapıyı oluşturup sizin kullanımınıza satış modülü ile sunuyoruz.
 
Satış Türleri (Satış Politikaları)
Firmanın yapısı gereği birbirine göre farklılık arz eden satışların rotalarını belirlemek amacıyla daha önceden tanımlanan satış türleri kullanılır. Satış türleri satışın Sipariş-İrsaliye-Fatura eksenindeki tüm özelliklerini belirleyen bir kurallar bütünüdür. Satışın kdv li olup olmayacağı, nakliye bilgilerin girilip/girilmeyeceği, İhale bilgileri, tevkifat, ortalama vade yöntemi, onay mekanizmasının kullanılıp/kullanılmayacağı, muhasebe hesapları bu kurallara birkaç örnektir. 
 
İskontolar
Vera Satış modülünde sınırsız sayıda yüzdesel ve tutarsal iskonto tanımlanabilir. Bu iskontolar kalem iskontosu ya da belge dip iskontosu özelliği taşıyabilir. İskontolar daha önceden belirlenmiş tarih aralıklarında uygulanırlar. İskonto dağılımı; cari grubu, stok grubu, ciro, ödeme türü, satış türü ve tarih aralığı özelliklerine göre aynı anda birden fazla oran ve tutar olarak tanımlanıp uygulanabilir. 
 
Fiyat Listeleri
Fiyat Listeleri sipariş, irsaliye, fatura aşamalarında yetki dahilinde kullanılmaktadır. Fiyat listeleri kendi içerisinde birden fazla döviz kodu ve tarih içerebilir. Kopyalanıp yeni listeler olarak yeniden oluşturulabilirler. Üzerinde yetki dahilinde fiyat artırma ve eksiltme yapılabilir. Sadece stok bazında değil daha da detaya inilerek, bir stoğa özelliklerine göre sınıflandırılmış birden fazla fiyat atanabilir. 
 
Anlaşmalar
Satış gerçekleşmeden önce cariler ile yaptıkları anlaşmaları sistemde takip etmek isteyen firmalar bu programı kullanabilir. Anlaşma yapılırken; hangi tarihler arasında uygulanacağı, hangi fiyat listeleri üzerinden hangi iskontolarla uygulanacağı, anlaşma tutarsal limitleri, hangi tutarlarda çek/senet alınacağı gibi bilgiler girilebilmektedir. 
 
Mal Fazlası Kampanyaları
Daha çok sağlık sektöründe kullanılan mal fazlası kampanyalarını cari, stok ve tarih tanımlamaları ile sistem üzerinde takip etmek mümkündür. Aynı anda birden fazla aktif kampanya tanımlanıp kullanılabilir. 
 
Onay Mekanizması
Şirket bazında onay aşaması sayısı belirlenebilir. Bu yetkiyle birlikte, kullanıcı-cari yetkisi, kullanıcı-parasal limit yetkisi de verilebilmektedir. 
 
Risk Politikaları
Cariler için risk limitleri belirleme ve satışı istenilen noktada ( sipariş, sipariş onay, irsaliye,) durdurabilme imkanı risk programları ile yapılabilir. Carinin riskini karşılıksız çek ve senetler, vadesi gelmemiş çek ve senetler, cari bakiyesi, sevk edilmiş ama faturası kesilmemiş irsaliyeler oluşturur. Bu kalemlerin toplam tutarı belirlenmiş risk tutarını aşarsa sistem, durdurma ya da uyarma işlevini yerine getirmektedir. Risk limitleri izin alınarak günlük olarak aşılabilir.
 
Bir başka risk politikası ise "Cari Kredi Planı" sistemidir. Bu sistemde carilere oluşmuş cari hareketler ve hedefler üzerinden günlük puan verilir. İlgili gündeki puan risk puanını aşmıyorsa satış gerçekleşebilir demektir. 
 
Sipariş
Vera Satış modülünde sipariş programı satış işleminin ilk ayağını oluşturur. Satış türü, fiyat listesi, termin tarihleri, iskontolar, vadeler, nakliye tipi, sevk adresleri vb. işlemler bu aşamada belirlenir. Risk kontrolleri bu aşamada başlar ve sonraki aşamalarda da devam eder. Sipariş bir proje kapsamında alınıyorsa proje seçimi de bu aşamada yapılır. Sipariş Vera Satış modülünden girilebileceği gibi internet tabanlı web sipariş ara yüzü olan "e-siparis" modülünden de girilebilir. Sipariş girişi esnasında dış ortamdan (Excel, txt file vb.) veri aktarılması mümkündür.Sipariş giriş ekranlarında, kullanıcıya, anlık stok miktarları, anlık bekleyen sipariş miktarları ve detayları gösterilerek kolaylık sağlanılmaktadır.
 
Sipariş onay
Sipariş alma işleminden sonra tanımlanmış aşama kadar onaydan belgenin geçmesi gerekmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar yetkileri dahilinde sipariş belgelerini bu aşamalar arasında yürütürler. Sipariş "otomatik onaylansın" denmiş ise onaylamaya gerek kalmadan irsaliye aşamasına geçebilmektedir. 
 
Sevkiyat planlama
Sevk edilecek siparişlerin günlük olarak sevkinin planlanmasıdır. Planlama cari bazlı ya da araç bazlı yapılabilir. Sevkiyat Planlama işlemi tercihe bağlı olarak kullanılmaktadır. Planlama yapmadan da irsaliye kesilebilmektedir. Planlama modülünün Barkod Stok Takibi modülüyle de entegrasyonu vardır. Bu modül kullanılıyorsa farklı yapıda planlama modülü aktifleşir. 
 
Satış İrsaliyesi
Siparişin fiili sevkiyatını ifade eder. İstenirse bu aşamada da risk kontrolü uygulanabilir. Nakliye bilgileri bu aşamada girilir. Sevk adresleri bu aşamada seçilebilir. Fatura otomatik olarak irsaliye ile ilişkilendirilip kesilebilir. Yetkilendirme dahilinde irsaliye ekranlarından tutarsal değerler kaldırılıp sadeleştirme yapılabilir. Siparişi ya da Sevkiyat Planlama kaydı oluşturulmuş kayıtlar, irsaliyeye otomatik olarak aktarılmaktadır. 
 
Satış Faturası
Satışın fatura ile sonuçlandırıldığı programdır. Fatura ile birlikte cari muhasebe fişi de otomatik olarak kesilir. Fatura tutarı için bir ödeme planı tanımlanarak taksitler halinde borçlandırma yapılabilir. Stoklarla birlikte hizmetlerin de faturalandırılması mümkündür. TL faturanın yanı sıra dövizli ve çoklu dövizli fatura kesilebilir. İhracat için gereken proforma fatura, çeki listesi gibi evrakları Türkçe ve İngilizce otomatik olarak almak mümkündür. 
 
İade İrsaliye ve İade Fatura
Satılan malın iade sürecidir. Müşterilerin iade ettikleri stoklar önce iade irsaliye sonrada iade fatura programları kullanılarak sisteme girilir. Bilgi giriş kolaylığı sağlaması açısından satış faturalarının iade belgelerine dönüştürülmesi imkanı tanınmıştır.
 
İhale Yöntemi
Sıkça kullanılan bu yöntemi "Önce fatura sonra parça parça irsaliye kesimi" olarak açıklayabiliriz. Bu sistem Vera satış modülünde satış politikası olarak tanımlandıktan sonra kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. 
 
İhracat satışlarında ihtiyaç olacağından stoklara yabancı ad verebilme imkanı mevcuttur.
Bu sayede yabancı dilde gereken evraklarda stoklar ilgili dilin açıklamasıyla görünür.
 
Hizmet işlemleri
Stokların yanında hizmetlerin de sipariş alınıp fatura edilmesi mümkün olabilmektedir.
 
Sistemde hizmetlere bir stok kodu verilerek takip edilmesi yöntemi tercih edilmemiştir. Bu yöntem satış raporlarını etkilemektedir.
 
Birden fazla sevk adresi seçeneği 
Bir cari için birden fazla sevk adresi tanımlayıp bu adresleri sipariş veya irsaliye aşamalarında seçip kullanma olanağı vardır.
 
Satış elemanları
Satış elemanları tanımlanabilmekte ve stoklara, carilere ve fiyatlara satış elemanları bazında yetki verilebilmektedir. Her eleman yetki sınırları kapsamında işlem yapabilmektedir.
Performans veya prim işlemleri için satış elemanına göre rapor alınabilmektedir. 
 
Vade
Stok bazında vade uygulaması yapılabilmekte ve bu vadelere göre ödeme taksitlendirmesi oluşturulabilmektedir. 
 
Yapılan işlerin tarihçesi 
Tüm satış işlemleri sistem tarafından otomatik loglanmaktadır. Bu logları incelemeyi kolaylaştıran "tarihçe inceleme" arayüzleri programda mevcuttur. Bu sayede kayıtlar üzerindeki her düzenlemenin kişi ve saat olarak detayına ulaşılabilmektedir. 
 
Yazıcı ayarları
Kullanıcı bazında printer/program ayarları yaparak irsaliye ve fatura çıktılarının ilgili yazıcılara otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 
 
Raporlar
Sipariş, irsaliye, fatura kayıtlarından yola çıkarak; güncel ve geçmiş yıl bilgilerini kullanabilen ve cari, stok, bölge, bütçe, anlaşma, satış elemanı vb. tüm ilgili alanları kapsayan ve filtreleyebilen, tüm satış işlemlerini içeren detaylı raporlar alınabilmektedir.

Sattığı ürün, rakiplerin sayısı, dağıtım şekli, finansman gücü, rakiplerin pazar davranışı, müşteri ilişkileri, fiya politikası gibi farklılıkları proje içinde kişiselleştirerek en uygun yapıyı oluşturup sizin kullanımınıza satış modülü ile sunuyoruz.

Replica Handbags Bottega Veneta imitation Bvlgari imitation Celine imitation Christian Dior imitation Gucci imitation Gucci Bag imitation Gucci Wallet imitation Gucci Shoes imitation Gucci Belt imitation Hermes imitation Loewe imitation Louis Vuitton imitation Louis Vuitton Belt imitation Louis Vuitton Calf Leather imitation Louis Vuitton Damier Azur Canvas imitation Louis Vuitton Damier Ebene Canvas imitation Louis Vuitton Damier Graphite Canvas imitation Louis Vuitton Damier Infini Leather imitation Louis Vuitton Damier Quilt lamb imitation Louis Vuitton Embossed Calfskin imitation Louis Vuitton Epi imitation Louis Vuitton Game On Monogram Canvas imitation Louis Vuitton Jewellery imitation Louis Vuitton Key Holder imitation Louis Vuitton Mahina Leather imitation Louis Vuitton Monogram Canvas imitation Louis Vuitton Monogram Denim imitation Louis Vuitton Monogram Eclipse Canvas imitation Louis Vuitton Monogram Empreinte imitation Louis Vuitton Monogram Seal imitation Louis Vuitton Monogram Shadow imitation Louis Vuitton Monogram Vernis imitation Louis Vuitton Monogram Watercolor imitation Louis Vuitton New Wave imitation Louis Vuitton Shoes imitation Louis Vuitton Since 1854 imitation Louis Vuitton Strap imitation Louis Vuitton Taiga Leahter imitation Louis Vuitton Taurillon leather imitation Louis Vuitton Transformed Game On canvas imitation Louis Vuitton Utah Calfskin imitation Louis Vuitton X Supreme imitation Mulberry imitation Prada imitation YSL imitation