Teknosol

Asprova Aps

Artık tahmin edilebilir gelişmeler üzerine planlama yapmak eskide kaldı. Bugün endüstriyel üretim, dinamik piyasalara ayak uydurmak zorunda. Bu nedenle, üretim aşamaları da, her türlü değişikliğe karşı esnek olmalı ve tepki verebilmelidir. Asprova, üretim sahasını kusursuz bir şekilde yazılıma yansıtması konusundaki iddiasıyla stok maliyetlerinizi düşürürken, mükemmel ve hızlı planlama yapmanızı sağlar.

 

 

ASPROVA'nın bazı özellikleri:
 
Makinelerle beraber işçi veya kalıpları da planlama olanağı
 
Aralara acil iş veya sipariş alarak istenildiği anda yeniden planlama yapabilme
 
Takvimi , çalışma vardiyalarını kolaylıkla değiştirebilme, iş planına kaynak detaylı ekleyebilme.
 
Ürün ağacına tersten ulaşarak yani mamülden yarı mamüle giderek üretimi planlayan opsiyon.
 
Büyük miktarlı üretimlerde bir sonraki aşamaya ara miktarlar göndererek planlama yapma imkanı
 
KPI (Key performance Indicator) opsiyonu ile planlama sonuçları üzerinden performans verileri oluşturabilme
 
Kaynak kilitleme ile işin bitmesinden bir sonraki operasyonun bitimine kadar kullanıma kapatılabilmesi
 
Maksimum Zaman Kısıtı opsiyonu, planlamanızı ürünlerin iki operasyon arasındaki zaman kısıtı içinde yapmanızı sağlar.
 
Makine bakımlarının belirli bir rutine bağlandığı işletmelerde üretimi de bu süreçleri dikkate alarak planlar.
 
Tüm veri tabanları ve Vera ile entegre veri alışverişi
 
Satış ve satın alma planlaması
 
Kişiselleştirebilen ekran görüntüleri
 
Dünyanın en hızlı planlama ve çizelgeleme programı.
 
Mevcut siparişler, iş emirleri ya da hedeflenen üretim planı oluşturulan verilerin eldeki kaynaklara zaman çizelgesi üzerinde yerleştirme işlemi, ileri planlama ve çizelgeleme yazılımlarının temel fonksiyonudur. Planlama yapılırken vardiyalar, kaynak kullanılabilirlik süreleri, işletme öncelikleri, üretim aşaması özellikleri ve darboğazların dikkate alınarak binlerce operasyonun en uygun yapıda dağıtılması hedeflenir. Planlama devam eden bir süreç olduğundan araya giren acil işler ve olası arızalar sonrası tüm dağıtımın kısa sürede yeniden düzenlenmesi gerekir. Asprova, çeşitli modül ve opsiyon seçenekleriyle zengin bir ileri planlama ve çizelgeleme yazılımıdır. Tüm sektörlerdeki planlama ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi bu çeşitliliği sayesinde başarmıştır. Üretim kaynakları üzerindeki tüm kısıtları ve iş kurallarını dikkate alarak birkaç saniye içersinde tüm planlamayı yapabilir. Ürün kendi içersinde parametrik yapısıyla kolayca şirket yapısına uygun hale getirilebilir.
 
 
Asprova APS, şu sorulara gerçek zamanlı olarak cevap verebilir:
 
Yeni bir siparişin gerçek teslim süresi nedir?
 
Toplamda ve kaynak bazında kapasite kullanımı ne kadar?
 
Belirli bir siparişin üretimini öne çekince planlamada neler değişecek?
 
Darboğazlar, kullanılmayan kaynaklar, sarkan, üst üste binen işler neler?
 
Her kaynak için en uygun iş planı / sipariş sırası nedir?
 
Üretim termin süresi  ve stok maliyeti nasıl optimize edilebilir?
 
Eldeki kaynaklar dahilinde siparişler nasıl planlanabilir?
 
 
Kaynaklar:
 
Kaynak kapasitelerinin eş zamanlı hesaplanması
 
Yan kaynakların (kalıplar, işçi) eş zamanlı kullanılabilirliği
 
Kaynak önceliklerinin verilebilmesi
 
Vardiya, iş günleri, farklı mesailerin tanımlanabilmesi
 
Makine bakımı gibi olayların tanımlanarak planlanabilmesi.
 
İşçiler için verimlilik süreleri girebilme
 
İşçiler için  kaynak bazında performans matrisi
 
Kaynakların kullanılabilirlik durumunun tanımlanabilmesi
 
Kaynağı bir işleme bağlama
 
 
İşlemler:
 
Hazırlık sürelerinin girilmesi
 
Operasyonu parçalama ya da birleştirme imkanı
 
Lotları bölme veya birleştirme
 
Operasyonlar arasındaki minimum ve maksimum başlama süreleri
 
 
İş emri / siparişler:
 
Gelecek ayları planlama imkanı
 
Sipariş önceliği ayarlayabilme
 
Satış planına göre üretim planlamasını oluşturma
 
Siparişleri stoktan karşılama