Teknosol

Üretim Takibi

Üretim Takibi
Siparişler alınıyor, makineler tam kapasite çalışıyor, peki her şey yolunda mı? Bazı makineler fazla fire veriyor, bazı vardiyalarda gereğinden fazla duruş oluyor, üretim sorumlusuna talimatlar yazılı verilmediği için siparişe uygun üretimler yapılamıyor, planlanan üretimin ne kadarı yapılabiliyor, üretime kullandığımız hammaddeleri de detaylı takip etmek isteniyorsa bunun adına "üretim takibi" öncesi hazırlıklara ''üretim planlama'' diyebiliriz.
 
Üretim takibini temel anlamıyla işletmeye verilen "üret" emri, bu emrin detayları, izlenebilirliği ve sonuçları olarak ifade edebiliriz. Üret emri detayında kullanılan argümanlar makine, kalıp, üretilecek stok, bunun için gereken hammadde, çalışan eleman, üretim için harcanacak zaman bilgisidir. Temel argümanların hepsi detay bilgi taşırlar. Bunlar arasındaki bağlantı sırası işletmenin ve üretimin özelliğine göre değişebilir.
Planlama
Üretim işlemi öncesi şartların hazırlanması planlama başlığı altında yapılır. Planlama için gereken başlangıç öncelikle ne üreteceğimiz, ne zaman teslim edeceğimiz bilgileridir. Bu bilgilerin kaynağı müşterilerimizden gelen siparişlerde vardır. Bu aşamada iki taraflı veri alışverişi vardır. Siparişi veren müşteri malı ne zaman isteyeceğini bazen net olarak belli edebileceği gibi, teslim edilebilen en kısa süreyi de öğrenmek isteyebilir. Bu süreci sipariş aşamasında verebilmek için üretim planlama yapısının oluşturulması gerekmektedir. Makine parkı ve her makinede üretilebilecek stok bilgisi verilerinden faydalanılarak verilen iş emirlerinin mevcut iş yükünü makine bazında bize detaylı verebilir. Vardiya bazında, makine bazında, aşama bazında iş yoğunluğu miktarsal, ağırlık veya zaman olarak çıkartılabilir.
 
Üretim için gereken hammadde, ambalaj malzemelerinin tespit ve yeterliliği için MRP modülü üretim planlamaya destek olacaktır. 
 
Vera ERP Üretim Planlama Modülü ile kullanıcılar tek bir ekrandan üretim süreçlerini takip edebilmektedir. Aynı zamanda firmanızda birden fazla farklı üretim şekilleri mevcutsa bu üretim türleri de ayrı ayrı planlanarak izlenebilir.
 
Farklı üretim şekillerimiz olabilir.
Son aşamaya yani mamül aşamasına gelmek için birden fazla kez yarımamül üretmemiz gerekebilir. Her aşamadaki üretim bir önceki aşama ile bağlantılı olabilir.
Siparişi, bu mamülü üretebilen makinelere yükleyebiliriz. Makineler sipariş ya da siparişler tamamlanıncaya kadar aynı işi üretirler. İş süreci farklı vardiya süreçlerine göre ayarlanabilir.
Sipariş aşamasında talebe göre değişebilen (renk, boy, desen vs)  ürün özelliklerine göre, üretim farklı aşamalardan geçebilir. Üretimin hangi safhalardan geçtiği anında izlenmek istenebilir.
Üretim akışı
Üretim için yapılacak işlemlerin sıralamasının oluşturması olarak ifade edilebilir. Nedir bu işlemler? İş emri verilmesi ile başlayan sürecin üretim önceliğinin oluşturulması, üretim için gereken malzemelerin çıkış işlemleri, üretim arasında veya tamamlanması noktasında kalite kontrole tabi tutulması, üretilen mamülün depoya giriş işlemi süreç esnasında oluşan sonuç değerlerin girilmesiyle tamamlanır
Üretim yapılırken hangi işlemlerden geçileceği ağaç yapısı şeklinde özel olarak tanımlanabilir.
Aynı firma içinde farklı üretim metotları varsa her üretim yöntemi için farklı üretim akışları tanımlanarak takip edilebilmesini sağlanır.
İş emri
Satılacak mamülün üretilmesi için verilen emir olarak ifade edilebilir. Verilecek iş emirleri üretim planlamayla bağlantılı olarak da hazırlanabilir. İş emirleri içinde temel yapılar olarak; makine, kalıp, üretilecek stok, bunun için gereken hammadde veya ürün formülü, çalışan eleman, departman, üretim için harcanacak zaman, vardiya, duruş nedenleri bilgisidir. Bu yapıların birbiriyle bağlantıları farklı olabilir. Bir firma makinenin altında üreteceği stoğu ve bunu hangi vardiyada yapacağını planlarken diğer firma her vardiyada üreteceği stokları ve bunların makine dağılımlarını planlayabilir. Tüm farklı yapılar için başlıkların birbirine bağlanarak farklı iş emir kuralları rahatlıkla izlenebilen görsellikte yapılabilir.
Parti bazlı üretim takip özelliği
Farklı iş emirlerinde farklı zamanlarda farklı ürünler üretilmiş olabilir. Bu iş emirlerini "parti" başlığı altında toplayıp yorumlayabilme imkanı sağlanır. 
Makine bazında iş emri verme imkanı
Makinelerin doluluk oranlarına göre üretim yapılacak vardiya süresi göz önüne alınarak ne kadar üretebileceği otomatik olarak hesaplanarak işemri verilmesini sağlar.
Departman ve aşamalara göre üretimi izleme özelliği
Mamul üretilirken geçtiği departmanlar veya aşamalar planlama aşamasında belirlenebilir. Mamulün anlık olarak geçtiği üretim aşamaları, her aşamadaki duruş nedeni ve fire miktarı takip edilebilir.
Üretim kullanılacak makine, kalıp, eleman, talimat gibi başlıklara her aşamada kullanıcılara yetkiler verilerek oluşabilecek karışıklıklar engellenmiş olur.
Planlanan bir üretimin başlangıç saatinin girilmesiyle üretim zamanları dikkate alınarak diğer tüm üretim aşamalarının başlangıç bitiş saatlerinin planlanabilmesi. Olası duruşlar sonucunda sistem düzenleme yaparak süreç güncelliğinin korunması sağlanır.
Üretim aşamalardaki toplam planlanan süreyi izleyebilme 
Aşamalardaki iş yoğunluğunu takip edebilmek için aşamalarda bekleyen işleri ve bunların planlanan sürelerini takip edebilmeyi bu sayede daha rahat planlama yapabilmeyi sağlar.
Üretim aşamaları arasındaki fire ve hurda bilgisini takip etme özelliği
Üretim aşamasında oluşan firelerin ve mamullerden hatalı olduğu için hurdaya ayrılan stokların bilgilerini görüntüler. Ayrıca Üretim miktarı ile oranlamasını aparak fire ve hurda performans analizi takibi yapılmasına olanak verir.
İstenildiği kadar üretim talimatı tanımlama 
Üretim yapılırken dikkat edilmesi gereken bilgiler talimat haline getirilerek işemrine eklenebilir, böylelikle yapılan işlemlerde standart sağlanabilir.
İşlem anında hareketli bilgi özelliği ile değer girişleri
Üretim esnasında düzenli olarak yapılacak ölçüm ve kontroller daha önce tanımlanarak belirlenir. Üretim aşamasında oluşan ölçüm ve kontrol bilgileri sistemden takip edilebilir.
İşlem sürelerinin takipleri
Üretim sürecini belirleyen ürünün birim üretilme süresi, hazırlık süresi, kalıp değiştirme süresi, ayar ve yol verme süresi bilgilerini makine, kalıp ürün bağlantılarına göre izlenebilir. Planlanan süreleri ile gerçekleşme süreleri takip edilerek aralarındaki farklar analiz edilebilir.
Fire nedenleri ve takibi 
Üretim esnasında oluşan fireler kayıt edilerek Hangi firelerin oluştuğu ve sebepleri analiz edilebilir böylelikle fireleri azaltma yöntemleri geliştirilebilir.
Duruş nedenlerini belirleme özelliği
Üretim esnasında oluşan duruşlar tespit edilerek en çok ya da en sık hangi duruşların yapıldığı ve sebepleri kontrol edilebilir bu durma sebepleri engellenerek en az duruşla üretim sağlanabilir.
Ürün ağaçları (Formül) tanımlayabilme
Ürünün üretilmesi için gereken bir birim veya ideal üretim boyu (batch size, şarj boyu) için gerekli hammadde, yarımamül, ambalaj malzemesi gibi tüm stoklar miktarları ile birlikte tanımlanabilir. Farklı ürünlerde kullanılan aynı yarımamüller ortak formüllerde tanımlanabilir. Formül yapısı ağaç şeklinde gösterildiği için tüm yapı görsel olarak rahatlıkla izlenebilir. Formül içine talimatlar eklenip iş akışının izlenebilmesi mümkün kılınmıştır. Üretim planlaması yapılırken bu tanımlanan stoklara rezerv konarak malzeme ihtiyacı da rezerve edilebilir. MRP modülü ürün ağaçlarını kullanmaktadır. Ön maliyet modülü ürün ağaç yapısına göre çalışmaktadır.
Vardiya 
Farklı çalışma süreçlerini vardiya olarak tanımlayabilme. Vardiya süresi içinde üretim süreçleri dikkate alınarak vardiyada üretilebilecek stok miktarı hesaplanarak planlama imkanı sağlar.
İş emrine bağlı depo giriş - çıkış işlemleri
Planlanan işemri için harcanacak stoklara rezerv koyabilme buna bağlı üretime çıkışları, üretimden iadeleri ve mamul girişleri yapılabilir. Burada amaç stok işlemlerini verilen iş emri kurallar dahilinde yaparak hem doğru işlemi hem de ürün izlenebilirliğinin sağlanmasıdır.
Siparişe göre iş emri verebilme imkanı
Alınan siparişler mevcut stok miktarları dikkate alınarak planlamaya alınır. Planlama aşamasından iş emirleri üretilebilir.
Bağımsız iş emri verme özelliği 
Var olan siparişleri göz önüne almadan üretilmesi planlanan mamuller istenildiği miktarda üretim planlaması yapılabilir.
İş emri onaylama özelliği
Planlanan işemirlerinin uygulamaya geçmeden önce tekrar gözden geçirilmesini sağlayan bir kontrol mekanizmasıdır.
İş emri gerçekleşen girişleri
Makinelerden otomatik olarak veri alabilme özelliği ile kolay ve doğru bilgi girişi sağlanabilir.
Üretim yapılırken oluşan bilgilerin sisteme girişi ile planlama ile gerçekleşen arasındaki sapmalar ve sapma nedenleri kontrol edilerek üretim performansı yapılabilir.
Genel fire dağıtım özelliği
Gün ya da vardiya sonunda oluşan firelerin hangi işemrine ait olduğu tespit edilemediği durumlarda ilgili vardiyada ya da gün içinde üretilen işemirlerine miktar ya da kilogram bazında dağıtım yapma imkanı sağlar.
Üretim esnasında kalite kontrol imkanı
Yapılan üretimlerin kalite kontrol aşamasından geçmesi isteniyorsa üretilen mamullerin otomatik olarak kalite kontrole gönderilmesini sağlar.
Proses bilgi kartlarıyla otomatik iş emirleri yaratmak
Daha önce planlanmış bir üretim Şablon olarak kaydedilerek benzer üretimlerde tekrar tanımlama yapmaya gerek kalmadan yeni işemrini vermeyi kolaylaştırma özelliği.

 

Yapılan bütün işlemlerin esnek bir yapı içerisinde raporlarının alınabilmesi böylelikle istenilen analizlerin rahatlıkla yapılabilmesini sonuç olarak üretim performansının en iyi hale getirilebilmesine imkan verir. Bu raporlardan birkaç örnek;
Makine Duruşları 
Makinelerin üretim esnasında oluşan duruşlarının takip edilmesini sağlayan rapor
Makine doluluk raporu
Makinelerin üzerindeki iş yükünü hesaplayarak doluluklarını gösteren rapor
Mamul bazında üretim raporu
Yapılan üretimleri mamul bazında görüntüleyerek hangi mamulden ne kadar üretildiğini ve bu üretimlerde oluşan fire duruş nedenlerini görüntüleyerek analiz yapılmasını sağlayan rapor.
Makine bazında üretim gerçekleşen raporu
İki tarih arasında makine bazında yapılan üretimleri fire ve duruşlar görüntüleyerek makine performans analizi yapılmasını sağlayan rapor.
Fire raporu
Oluşan fireler ve nedenlerini görüntüleyerek firelerin analiz edilmesini sağlayan rapor.

 

Üretim modülünün tanıtıldığı videoda Vera Erp üretim sisteminin ekranları, yapısı kısaca özetlenmektedir. Dış cephe giydirme, kağıt, plastik, çelik ve metal sektöründeki üretim süreçlerinde fasonun devreye sıklıkla girdiği üretimlerde, proje bazlı üretimde yoğun olarak kullanılmaktadır.