Teknosol

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

ERP sistemi içinde yapılan işlemlerin birçoğu muhasebe sistemine kayıt üretir ya da muhasebe sisteminden bilgi alır. Sadece yasal defterlerin alınabildiği, mizanların kontrol edildiği, beyannamelerin düzenlenebildiği modüller standart muhasebe paketleri içinde yer alır. Vera ERP muhasebe modülü ileri seviye ihtiyaçları da karşılamaktadır. Şirket gider yapısını detaylı izleyebilme, giderleri bütçe ile kontrol altına alabilme, farklı boyutlarda cari takip yapabilme bunlardan bir kaçıdır.

Vera muhasebe modülü, tüm modüllerden otomatik akan verilerle firmanızın mali altyapısını kusursuz olarak tasarlamanıza imkan verir.

 
Türk Muhasebe Sistemine Uygunluğu ve değişen Kanunlara göre sürekli güncelleme: 
Tek düzen hesap planı yapısına uygun yapı içersinde değişen kurallar sisteminize anında güncellenir.
 
Hesap Planını İstenilen kırılımda oluşturabilme:
Hesap hareketliliği dikkate alınarak kebir hesap sonrası alt kırılımların şirket yapısına göre düzenleyebilme imkanı vardır. Yıl bazında belirlenen bu tanım, değişen senede ihtiyaçlara göre revize edilebilir.
 
Hesaplar üzerinde kullanıcı bazında yetki verme:
Menü adımlarının yetkilendirmesi, bilgilere ulaşımı kontrol altına alsa da, gerektiğinde bazı özel hesapların detay bazında bilgilerine ulaşımı engellenmek istenebilir. Bu durumda bu hesaba hiçbir şekilde blgi girişi yapılamadığı gibi var olan bilgiler de izlenemez.
 
Fiş numaralarının nasıl verileceğini belirleme:
Fiş numaraları yıl içinde birden başlayarak verilebileceği gibi, kayıt bazında numaralandırma, gün içinde artarak numaralandırma imkanı firma ihtiyaçlarına göre belirlenir.
 
Fiş dökümü ile ilgili birçok farklı parametre:
Yarım sayfaya veya tam sayfa fişi yazdırabilme, üst hesap detaylı, departman, gider merkezi seçenekli fiş listeleri alabilme imkanları.
 
Dövizli muhasebe fiş işlemleri yapabilme imkanı:
Alış - Satış kuruna göre anında döviz karşılığını hesaplayabilme, her döviz için ayrı cari takip yapılmasına gerek kalmadan hesabın birden fazla dövizle çalışabilmesi imkanı.
 
Muhasebe bilgilerinin kilitlenmesi:
Yasal defter çekimi sonucunda sistem geçmiş bilgi düzeltmelerine otomatik olarak engel olur. Bunun yanında defter çekimi öncesinde de belirlenen tarih öncesine işlem yapılması engellenebilir.
 
Dökümler üzerine parametrik olarak şirket logolarını ekleme:
Bilgisayardan alınan muhasebe fişi, bordro gibi belgelerin üzerine istenirse şirket logosunu da eklenebilir. Böylece çoklu şirket yapılarında evrak tasnifinde kolaylık veya dışarıya da verilen belgelerde prestij sağlanır.
 
Hesapların bütçe ile çalışma zorunluluğu:
Para giriş çıkışı işlem anında kontrol edilmek isteniyorsa parayla ilgili yapılan tüm işlemlerde bütçe kısıtı getirebilme imkanı. Böylece para çıkışı yapıldıktan sonra bütçe kontrolü yerine çıkış yapılmadan bütçe konrolü.
 
Müşteri - Satıcı - Personel gibi cari işlerleri ayrı tip altında toplama
Hesap planında her müşteri veya satıcı için ayrı hesap açarak hesap planını büyütmek yerine tek hesap üzerinden cari kartları çoğaltarak takip edebilme imkanı.
Toplu görüntülenen bilgilerden detay bilgilere ulaşabilme olanağı:
Cari hesap mizanı, muhasebe mizanı gibi bilgilerin toplu olarak izlenebildiği aşamadan muavin, ekstre detayına oradan da bilgiyi oluşturan fiş ve orijinal belge detayını görebilme imkanı. Böylece bilgiye ulaşmada hız ve kolaylık sağlanır.
 
Hesaplar Üzerinden Departman, Alt Masraf merkezlerinin takibini yapabilme: 
Yapılan masraflar gider hesaplarına atılırken, detaylı takip edilmek istendiğinde hesap planındaki hesapları çoğaltmak yerine istenilen gider hesaplarının departman detaylı ve/veya buraya da yapılan masraflarında dağılımı detaylandırılmak isteniyorsa departman altında alt masraf detayında takip edebilme
 
İstenilen hesapların pasiflendirilmesi:
Yıllar içinde açılan muhasebe ve cari hesaplar bir süre sonra kullanılmak istenmiyorsa kayıt pasiflendirilerek devre dışı bırakılır. Gerektiğinde bilgiye tekrar ulaşılabilir.
 
Dönem sonu Açılış - Kapanış işlemlerinin otomatik yapılması:
Yıl sonunda muhasebe bilgilerinin kapatılıp yeni yıla devri standart devir programlarında var olan özelliktir. Vera' da ayrıca sadece belli hesapların açılışını yapabilme hatta bir alt detayında sadece müşteriler veya satıcıların açılışını yapabilme, cari hesapları tek satırlık bakiyeler ile devredilebileceği gibi kalan bakiyeleri dikkate alıp hareket detaylı devredebilme böylece her yıl cari hareket detayını kaybetmeme özellikleri vardır.
 
Bütün Aşamalarda log tutulması:
Muhasebe kayıtlarında yapılan her işlem (düzeltmeler, kayıt silme) iz bırakır. Böylece kayıtlarda oluşabilecek herhangi bir problemin sebebi kolaylıkla bulunabilir.
 
Tahsil, Tediye, Mahsup fişleri oluşturma.
ERP yapısı içinde muhasebe bilgileri otomatik oluşmakla birlikte manuel fiş girişi standart modül özelliğidir.
 
Fiş onaylama sistemi:
Girilen fişler istenirse onay sistemine tabi tutulabilir. Bu iki yöntemle olabilir. Birinci yöntemde onay sonrası fiş üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması engellenir. İkinci yöntemde onaylanan fişte herhangi bir değişiklik yapılırsa tekrar onay aşamasına düşer. Her iki yöntemde de fiş işlemleri kontrol altına alınır.
 
Fiş içersinde Özel fiş şablonları oluşturma
Belgeleri kaynağından değil de muhasebe fişi ile girilmesi tercih ediliyorsa, belgenin muhasebe fişi tüm detayları ile hafızaya kaydedilip bir dahaki sefere sadece tutar girilerek aynı detay hareketlerin otomatik oluşması sağlanır.
 
Vade farkı hesaplama
Cari işlemler sonucunda ödemelerin geçikmesinin vade farkı faiz oranı dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanır.
 
Mutabakat mektubunun otomatik dökülmesi ve yazışmaların takibi
Dönem sonlarında cari işlemlerin mutabakat mektubu ile anlaşılması kanuni bir zorunluluk. Bu işlemin tek tuşla yapabilme imkanı. İster mektubu hazırlayıp posta ile gönderebilir, ister otomatik faks çekebilir, ister mail edebilirsiniz. Mail ile ulaşılamayanlar faks ile göndermek sistemin takibinde.

Genel muhasebe modülünün kısa başlıklar halinde tanıtıldığı bu videoda cari takip, muhasebe girişi ve raporları ile ilgili ayrıntılar, diğer modüllerden gelen verilere kolay ulaşım olanağı aktarılıyor.