Teknosol

CRM

CRM

İşletmeler için mevcut müşterinin memnuniyetini sağlamak yeni müşteri kazanmak kadar önemli bir amaçtır. Bu amacı sağlayamamak oldukça maliyetli olabilir. En az maliyet ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ideal hedeftir. Bu noktada güçlü bir CRM projesine gereksinim doğar. Vera CRM projesi müşteri ilişkilerini detaylı takip imkanı sunarken bu faaliyetin işletmeye maliyetini de görme olanağı verir. Bu sayede işletmeler müşteri ilişkilerinin yanında kendi iç denetimini de sağlamış olurlar.

Vera CRM modülü:
 • Takvim
 • CRM yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Aktivite yönetimi
 • Servis yönetimi
 • Şikayet yönetimi
 • Fırsat Yönetimi
 • E-mail Yönetimi 
Alt modüllerinden oluşmaktadır.
Modülün amacı, müşteri ile bağlantılı tüm faaliyetlerin tek bir merkezden yürütülmesi, izlenebilmesi ve takip
edilebilmesidir. Modül Vera ERP ile entegre olarak çalışmaktadır.
 
Takvim Yönetimi:
 • CRM başta olmak üzere tüm sistemde üretilen etkinliklerin gösterildiği programdır.
 • Takvim kişi ve bağlı grup bazlı 360 derece olacak şekilde dizayn edilmiştir.
 • Kendi faaliyetleriniz haricinde yetkiye bağlı olarak diğer kişilerin de faaliyetlerini izleyebilirsiniz.
 • Outlook benzeri görüntüsüyle aylık, haftalık, günlük etkinlikler izlenebilir.
 • Farklı aktiveler tek tek ve toplu olarak izlenebilir.
 • Farklı modüllerden oluşturulan aktiviteler listelenebilir ve filtrelenebilir.
 • Faaliyetler zamana bağlanmış ise ekranın sağ altında periyodik olarak uyarı verir.
CRM Yönetimi
 • CRM yönetimi kendi altında pek çok alt fonksiyon başlığından oluşmaktadır.
 • Yetkiye bağlı olarak müşteri ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, teklif ve sipariş girişleri yapılabilir.
 • Kullanıcı yetki grubuna bağlı müşteriler listelenir. Yetkisi olmayan kişiler müşterilerin ait bilgileri göremez.
 • Uyarılar bölümüyle kullanıcılara ilk aşamada cari ile ilgili ana başlıkların görsel olarak sağlanır.
 • Yönetici Monitörü ile finans ve satış ile ilgili pek çok bilginin liste ve grafik olarak gösterilmesi sağlanır.
 • Genel Bilgiler bölümü ile cari kart bilgileri izlenebilir ve müşteriye özel bilgiler girilebilir.
 • Notlar bölümünde cari ile ilgili küçük yapışkan not bilgileri girilebilir. Bu bize ilk müşteri temasında bize küçük hatırlatmalar sağlar.
 • Yetkililer bölümünde satış hedefli faaliyetlerde ilişkiyi yönetmek için ihtiyaç duyulan kişisel bilgiler takip edilir. Yapılacak tanımlamalar ile ikili ilişkiler ve mail alışverişi sağlanır.
 • Teklifler bölümünde yeni teklif verilebildiği gibi tekliften teklif kopyalama veya tekliften sipariş oluşturma imkanları vardır.
 • Siparişler bölümünde yeni sipariş verilebildiği gibi tekliften sipariş oluşturma imkanları sağlanır.
 • Siparişe bağlı üretim yapılıyorsa, siparişlerin üretimde ne aşamada olduğu anlık ve görsel olarak izlenebilir. Bu özellik, müşterimizin benim siparişim ne aşamada sorusuna cevap vermede satış departmanına büyük kolaylık sağlayacaktır.
 • Sipariş sonrası yetkiye bağlı olarak irsaliye ve fatura kesim işlemi yapılabilir.
 • Seçilen carinin ve yetkisi olduğu tüm carilerin irsaliye ve fatura bilgilerine ulaşılabilir.
 • Seçilen carinin risk analiz bilgileri anlık olarak izlenebilir.
 • Cari borç alacak hareketleri izlenebilir. Çek bilgileri takip edilebilir.
 • Şirket ile ilgili resimler, logo vs. bilgileri sisteme yüklenebilir ve görüntülenebilinir.
 • Cari kartındaki adresten müşterinin yeri otomatik olarak Google haritalar bölümünde görüntülenir.
Stok Yönetimi
 • Stok Yönetimi Modülü ile saha içerisinde iken hızlı bir şekilde depodaki mevcut kullanılabilir ve rezerve stok miktarları görülebilir. Bu sayede müşterilere doğru bilgi aktarma konusunda hız kazanılacaktır.
 • Satınalma Siparişlerinin kalan miktarının izlenebilir.Ticari mal ile ilgili depodaki stok miktarları sorgulanır iken satınalma veya ithalat ile gelecek ürün miktarı ile müşteriye bilgilendirme imkanı sağlanmış olunur.
 • Yurtdışından gelen ürünleri takip edebilmek ve ürünlerin depoya giriş tarihini belirleyebilmek için ithal ettiğimiz ürünlerde gerek gemiye yüklenmiş ve gerekse yolda olan mallar ayrıca takip edilebilmektedir.
 • Stok Ekstresi kullanılarak stoğun tüm giriş çıkış miktarları, daha önce ilgili stokla ilgili satışı yapılan carilerin bilgileri ve iskonto düşülmüş satış net birim fiyatları takip edilebilir.
 • Şikayetler bölümünde ürün ile ilgili bir şikayet girilmiş ise takip edilebilir.
Aktivite Yönetimi
 • Şirket içi ve şirket dışı faaliyetlerin takip edildiği modüldür.
 • Yapılan ziyaret, görüşme ve toplantılar ile ilgili bilgilerin sisteme girişlerinin yapılabilmesi, şirket içi kurumsal faaliyetlerin izlenebilmesini ve yetkili kişilere bilgilendirme raporlarının iletilmesi ve izlenebilmesi sağlanır.
 • Aktivite ile ilgili masraf talepleri sistemden yapılabilir.
 • Müşterilerle ve potansiyel müşterilerle yürütülen faaliyetler takip edilebilir. Bu faaliyetler CRM yapısı içindeki takvim üzerinden görsel olarak izlenebilir.
 • Tüm faaliyetler MS Outlook üzerinden mail ile takip edilebilir.
 • Yapılan görüşmeler, toplantılar, işler bu program üzerinden ilişkili olarak tanımlanır ve takip edilir.
 • Aktivetinin başlangıç-bitiş tarih ve saatleri Takvim modülünde görüntülenir.
Şikayet Yönetimi
 • Müşteri şikayetlerinin girilip izlendiği programdır.
 • Ürün ile ilgili şikayet kayıtları dosya bazında oluşturularak departmanlar arasındaki takibi sağlanabilir.
 • Gelen şikayetlerle ilgili değerlendirme imkanı yapılabilir.
 • Şikayetlerle ilgili aktivite oluşturarak ilgili kişiler bilgilendirilebilir.
 • Şikayetler ile ilgili düzeltici faaliyetler ve yapılanlar kayıt altına alınabilir ve geriye dönük izlenebilir.
 • Şikayet Ürün ile alakalı ise ürün detayları ilgili ürün veya ürünler seçilerek şikayet grupları ile segmente edilebilir. Şikayet grupları firma bazında dinamik değiştirilebilmektedir. Geriye dönük rapor alınarak müşterilerin şikayetleri ve geri bildirimleri grup bazında takip edilebilir.
 • Ürünün garanti süresi içerisinde olup olmadığı takip edilebilir.
 • Şikayet ile ilgili yapılan görüşmeler kayıt altına alınarak görüşme detayları takip edilebilir
Fırsat Yönetimi
 • Satış departmanının ileriye dönük faaliyetleri için potansiyel müşteri veya potansiyel satış imkanlarının girilerek takip edilmesi sağlanır.
 • Fırsat ile ilgili teknik detaylar var ise bu teknik detaylar girilebilir ve paremetrik olarak çeşitlendirilebilir. 
e-Mail Yöneimi
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinde müşterilere ve dolayısıyla müşterideki yetkililere gönderilecek tanıtım bilgisi, fiyat listesi, ürün bilgileri ya da cari hesap bilgileri gibi maillerin merkezi sistem kontrolü altında yapılmasını sağlar.
 • Gönderilen maillerin kime ve ne zaman gönderildiği gibi raporlamalar yapılabilir.