Teknosol

CRM

CRM

İşletmeler için mevcut müşterinin memnuniyetini sağlamak yeni müşteri kazanmak kadar önemli bir amaçtır. Bu amacı sağlayamamak oldukça maliyetli olabilir. En az maliyet ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ideal hedeftir. Bu noktada güçlü bir CRM projesine gereksinim doğar. Vera CRM projesi müşteri ilişkilerini detaylı takip imkanı sunarken bu faaliyetin işletmeye maliyetini de görme olanağı verir. Bu sayede işletmeler müşteri ilişkilerinin yanında kendi iç denetimini de sağlamış olurlar.

 Müşterilerden gelen şikayetleri gruplandırma imkanı
Şikayet ve istek başlıkları önceden tanımlanarak kategorize edilebilir. Böylelikle müşteriler ile yapılan görüşmeler kolayca gruplandırılabilir. Bu gruplamalar raporlama aşamasında zayıf halkalar ile ilgili detaylı ve faydalı bilgiler sunmaktadır.
 
Gelen bilgileri değerlendirme ve değerlendirme türlerini belirleme
Müşteriler ile yapılan görüşmelerde son aşamada değerlendirme bilgileri girilebilir. Yapılan bu değerlendirmeler için "arıza, teknik bilgilendirme, iade ürün" gibi türler tanımlanarak görüşmenin içeriği özetlenmiş olur.
 
Gelen istek ve şikayetlerin önem derecesini belirleme özelliği
Müşterilerden gelen istek ve şikayetler önemine göre derecelendirilebilir. Yapılan derecelendirme sayesinde iş planımızı oluştururken önceliklerimi belirleyebiliriz. Böylelikle müşteri memnuniyeti en üst seviyede tutulmuş olur.
 
Yapılan görüşme ile ilişkili kişileri takip imkanı.
İsteği ileten kişi, kime ilettiği, konu ile ilgili görevlendirilen personel bilgileri detaylı olarak takip edilebilir. Bu sayede sonraki aşamalarda istek ile ilgili kimlerle iletişim kurulması gerektiği kolayca belirlenebilir ve personel performansları hakkında bilgi edinilebilir.
 
Ürüne yapılan servisler ve çıkılan stoklar
Ürünlere yapılan müdahaleler, servisler ve kullanılan malzemeler stok bazında girilebilir ve takip edilebilir. Böylelikle ürünlerin geçmişi ile ilgili bilgi havuzu oluşturulabilir. Karar aşamasında bu bilgilerden faydalanarak uygulanması gereken en doğru işlem belirlenir.
 
Harcanan süre, para, km bilgileri
Müşteri isteği ile ilgili görevlendirilen personelin harcadığı süre, para ve gittiği kilometre bilgileri girilebilir. Böylece verilen hizmetin maliyeti ve personel performansı gözlenebilir.
CRM Modülünün amacı, müşteri ile bağlantılı tüm faaliyetlerin tek bir merkezden yürütülmesi, izlenebilmesi ve takip edilebilmesidir. Modül Vera ERP ile 360 derece tam entegre bir sistem  olarak çalışmaktadır. 
Vera ERP CRM modülü; Takvim Yönetimi, CRM yönetimi, Stok yönetimi, Servis yönetimi, Aktivite yönetimi, Şikayet yönetimi, Fırsat Yönetimi ve E-mail Yönetimi olmak üzere toplam sekiz modülden oluşmaktadır.
 

Takvim Yönetimi

CRM Yönetimi