Teknosol

Kalite Kontrol Entegrasyonu

Kalite Kontrol Entegrasyonu
Bir şirkette herkesin görevi olan kalite kontrol hiç kimsenin görevi olmama haline dönüşebilir. Mal alımından başlayan, malzeme kabulü ile devam eden üretimin tüm süreçlerinde izlenebilen, üretim tamamlanmasıyla değerlendirilen Vera Kalite Kontrol ve Kalite Güvence sistemi en az kaynak kullanımı ile kontrolü sizlere sunmaktadır.
 
Kalite Kontrol
Satın aldığımız her türlü malzeme ve üretilen ürüne ait teknik özelliklerin yerine getirilmesinden başlayıp, üretim yerinde kaliteyi iyileştirme, onu koruma, geliştirme çalışmalarıyla ekonomik seviyede üretim yapma imkanının sağlanmasını müşteri tarafından talep edilen isteklerin karşılanması ürünü sunarken ortaya konulan hizmetleri de kapsayan bir faaliyet bütünün Vera Kalite Kontrol modülü içinde bulabilirsiniz.
 
Vera Kalite Kontrol faydalarından birkaç ana başlık:
Ürün kalitesini ve kullanım sürelerini arttırır
 
Verim artışı sağlanır
 
Maliyetlerde düşme sağlanır
 
Üretim zamanlamasının uyulmasına böylece mal ve hizmetlerin daha iyi pazarlanması sağlanır
 
Kalite Güvence
Bir ürün veya hizmetin kalite konusuna belirlenmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı - sistematik etkinlikler bütünü Vera Kalite Güvence modülünde sağlanabilmektedir.
 
Ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, süreç ve sorumluluk tanımları belgelendirilmesi, çalışanların 
eğitilmesi, kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunma hedefleri Vera Kalite Güvence ile ulaşılabilir.
 
Kalite kontrol ve Kalite güvenceyi aynı anda kullanma imkanı
Kalite kontrol işlemiyle beraber Kalite Güvence de yapılmak istenirse Kalite Güvence işlemi tamamlanmadan stoğun kullanılması engellenir.
 
Her stok için farklı analiz tanımları yapabilme özelliği 
Her malzemenin kalite kontrol değerlendirme özelliği farklı olabilir. Stoklar tabi tutulacağı farklı analiz yöntemleri her hangi bir kalıba bağlı olmaksızın tanımlanabilir ve bilgi girişleri de bu parametrik yapı içerisinde sağlanır.
 
Talimatlara ait değer girişi 
Verilen ölçüm talimatlarına göre sonuçların girilmesi kontrollü olarak sağlanır. 
 
Kabul edilebilirlik seviye kontrolü
Satınalma miktarlarına göre kalite kontrolde test edilecek miktar ve bunların onay alabilmesi için limit kabul miktarlarının tablosunun oluşturulabilmesi.
 
Her bir ürün için, nominal, + , - spesifikasyon değerlerinin tanımlanabilmesi ve kabul edilebilir kalite seviyesini belirleyebilme imkanı
 
Kaliteye tabi tutulacak malzeme seçimi
Satın alınan her malzemenin Kalite Kontrole sokulması mecburi olmayabilir. Malzeme kabulünde (İrsaliye girişinde) sistem zorunlu kalite kontrole tabi tutulacakları karantina aşamasına gönderir.
 
Farklı lokasyonlarda kalite kontrol işlemi uygulayabilme
Malzemenin satın alındığı aşama, üretim aşamaları veya üretimden girildiği aşamalar gibi stokların farklı hareketlerinde farklı kalite kontrol merkezlerine yönlendirilmesi sağlanabilir. Örneklendirirsek, alınan hammaddelerin kalite kontrol merkeziyle üretilen mamullerin kalite kontrol merkezleri ayrılmış olur.
 
Her aşama sadece yetkilendirilen kullanıcılar tarafından yapılabilir.
 
Kısmi Kabul işlemleri
Kalite kontrolu yapılan stokların bir kısmı aranan kıstaslara uygun olabilirken bir kısmı uygun olmayabilir Bu durumda bir kısmı ret edilebilirken bir kısmı da onaylanarak kullanılabilir stoklar arasına alınabilir.
 
Şartlı onay kullanma özelliği
Kalite kontrolü yapılan ürün istenilen özelliklerin tamamını karşılamadığı halde bir alt sınıfta veya başka stok yapısı altında kabul edilebilirlik seviyesinde ise fiyat ve kod değişikliği ile kabul edilebilir. Fiyat değişikliği satınalma fatura kabulü esnasında bizi uyaracaktır.
 
Otomatik kalite etiketi bastırma özelliği
Kontrolü yapılan stokların üstüne yapıştırmak için kalite kontrolden geçtiğini belirten etiket bastırma özelliği.
 
Numune bilgileri takibi
Kontrol için alınan numunelere girilen analiz bilgileri sonraki aşamalarda kolaylıkla takip edilmesi sağlar.
 
Tekrar analiz imkan
Aynı analizi birden fazla numune üzerinde yaparak bütün analiz bilgilerini girebilme imkanı sağlar.
 
Kabul, ret, iade işlemleri
Kalite kontrol tarafından kabul edilen stoklar stok modülü ile entegre olarak kullanılabilir stoğa alınır. Stok bu aşamadan sonra kullanılmaya başlanabilir.
 
Ret edilen stoklar ret ya da imha deposuna gönderilmesi sağlanır. Bu işlem sırasında otomatik olarak stok hareketleri oluşur.
 
Ret deposunda toplanan stokların iade irsaliyesi kesilebilir. Bu işlem ile stok ret deposundan çıkarak tedarikçiye iade edilir.

Kalite kontrol modülünün analiz, numune alımı değerlendirme gibi başlıklarının kısaca ele alındığı bu videoda ekran görüntülerini görerek projeyi inceleme fırsatı bulabilirsiniz.