Teknosol

E-İrsaliye

E-İrsaliye
Teknosol E-irsaliye uygulamasını hayata geçirdi…
 
Teknosol,  ‘’Vera e-irsaliye’’ uygulamasını  487 nolu tebliğ ile kapsama giren mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e‐irsaliye sistemi ile entegrasyonu sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.
e-İrsaliye Nedir?
213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.
 
e-İrsaliye Uygulamasına Kimler Geçiş Yapabilir?
e-İrsaliyeye, e-fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların geçiş yapması zorunludur. 
 
e-İrsaliye Nasıl Gönderilir?
e-İrsaliye gönderebilmek için her iki tarafın da sisteme kayıtlı olması gerekir. Eğer taraflardan biri e-irsaliye kullanıcısı diğeri değilse e-irsaliye gönderilemez. e-Arşiv ya da kağıt (sevk irsaliyesi) üzerinden irsaliye gönderimi yapılabilir.
 
e-İrsaliye Özellikleri:
 • Yeni kayıt yetkisi
 • Kayıt silme yetkisi
 • Kayıt Düzeltme yetkisi
 • Kayıt listeleme yetkisi
 • Aynı anda birden fazla şirketin fatura gönderip/alma özelliği
 • Standart e-irsaliye gönderimi
 • Kısmi Gönderim İçeren e-İrsaliye özelliği
 • Farklı Tarafların Bulunduğu e-İrsaliye özelliği
 • Bütün Sevkiyatı Kabul Eden e-İrsaliye Yanıtı
 • Şikayet İçeren e-İrsaliye Yanıtı
 • Hasarlı Ürünleri Bildiren e-İrsaliye Yanıtı
 • Fazla/Eksik Ürünlerin Bildirilmesine dair e-İrsaliye Yanıtı
 • Vera ERP ile tam Entegrasyon
 • Erp tarafında, irsaliye kesme işlemi esnasında, e-fatura sistemine dahil olan firmalara (müşteri, satıcı vb.) irsaliye kesildikten sonra kağıt irsaliye dökümü engellenmesi ve e-fatura sistemine dahil olan firmaların kayıtları e-irsaliye modülünden kullanılmak üzere kuyruğa atılabilmesi
 • Çalışılan şirketinin e-irsaliye sisteminde olup/olmadığı ve hangi tarihten itibaren e-irsaliye sistemine dahil olduğu bilgi özelliği
 • Gelen irsaliyelerde (satınalma ya da satış iade irsaliyesi olabilir) erp içerisinde departman bazlı bir onay mekanizmasına bağlı çalışabilmesi
 • e-irsaliye kullanacak firmanın sisteme dahil olabilmesi için gerekli olan bakanlık testinden tüm uygulamanın başarıyla geçmesi sağlanır.