Teknosol

Bütçe

Bütçe
İşletmenizde, hangi departman ne kadar harcama yapmış, departmanda kimler ne için masraf yapmış bilgilerine ulaşmak veya harcama öncesinde kontrol altına almak Vera Bütçe modülü ile sağlanabilmektedir. 
 
İşleyiş
 
Planlama Bütçesi firmanın satın alma sürecinde kontrol edebildiği gibi bütçe dönemi sonunda sadece gerçekleşenlerin kontrol edilerek takibi de yapılabilir. Satın alma bütçesi talep işlemlerinden başlar. Talep aşamasında bütçe seçimi ve dolayısıyla bütçe limitlerine uygunluk kontrolleri yapılır. Sipariş aşamasında olası fiyat değişiklileri dikkate alınarak yapılan son kontrollerle bütçe takibi tamamlanır.
 
Bütçe dönemi
Firmaların yapısına göre bazen aylık, bazen üç aylık gibi farlı dönemlerde bütçe hazırlanabilir. Biz modül içersinde bu yapıyı tamamen özgür bırakıp dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerine sizin karar vermenizi istedik.
 
Sınırsız bütçe tanımlama
Bütçe kalemleri sınırsız şekilde oluşturulabilir. Açılacak olunan bütçe tanımlarıyla şirket bütçesi istenildiği gibi detaylandırılır. 
 
Departmanlar bazında bütçe girişi
Tanımlanan bütçeler departmanlara bağlanarak her departmanın kendi bütçesi oluşturulur. Böylece departman giderlerinin bütçe dahilinde kontrol altına alınmasını sağlanır.
   
 
Departmanlarda kullanıcı bazında yetki tanımlama
Kullanıcılara sadece kendi departman bütçeleri ile çalışılmasına izin verilir. Bu yetki sayesinde kullanıcılar başka bütçeleri göremezler, değiştiremezler.
 
Bütçe onaylama aşaması
Planlanan bütçe yetkili kişiler tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçilebilir. Böylece yetkili kişi onay vermeden bütçe kullanılmaya başlanamaz 
 
Finansal işlemler sırasında sürekli bütçe kontrolü
Girilen kayıtlar sırasında bütçe ve planlanan rakam arasında online kontrol yapılır. Parametrelere bağlı olarak istenildiğinde kayıt giriş işlemi kesilme özelliğine sahiptir
• Bütçe - gerçekleşen karşılaştırma
Dönem içinde tanımlanan bütçeler muhasebe hesapları ile bağlantısı yapılarak planlanan bütçenin gerçekleşen detaylarına ulaşılabilir.
 
Satın alma talep ve sipariş aşamasında bütçe takibi yapılarak planlanan bütçenin sipariş aşamasında bütçe takibi yapılabilir.
 
Satın alma faturaları ile planlanan bütçe takibi yapılabilir.
    
 
Geniş raporlama sistemi
Bütçede planlanan ve gerçekleşen bütün işlemler için detaylı raporlamalar alınabilir.
 
Bütçe rakamları planlanan ve gerçekleşen olarak departman bazında toplu gözüktüğü gibi hangi bütçe kaleminde ne kadar planlanmış ne kadar gerçekleşmiş ve bunlar hangi stok ve hizmetlerden oluşur seklinde de izlenebilir.

Para giriş çıkışı işlem anında kontroledilmek isteniyorsa parayla ilgili yapılan tüm işlemlerde bütçe kısıtıgetirebilme imkanı. Böylece para çıkışı yapıldıktan sonra bütçe kontrolüyerine çıkış yapılmadan bütçe kontrolü.