Teknosol

ERP Proje Yönetimi

"Erp projesi geniş kapsamlı, uzun süre alacak ve maliyet gerektiren stratejik bir yatırımdır. Plansızlık büyük kaynak israfına neden olabilmektedir. Başlangıçta hedeflerin, ne istenildiğinin, nereye varılacağının çok iyi bilinmesi gerekmektedir."
 
 
 
 
ERP Danışmanı Ekibi
 
Erp projesi geniş kapsamlı, uzun süre alacak ve maliyet gerektiren stratejik bir yatırımdır. Belli bir ilerlemeden sonra dönüşü çok zor olmaktadır. Plansızlık büyük kaynak israfına neden olabilmektedir. Başlangıçta hedeflerin, ne istenildiğinin, nereye varılacağının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
 
Hiçbir firmada çalışanlara rağmen ERP projesi yapılamaz. Üst yönetim, bölüm yöneticileri ve çalışanlar değişime hazır değilse başarısızlık kaçınılmazdır. Böyle bir durumda ERP projesine başlanmamalı, çalışanların önce değişime inancı sağlanmalıdır.
 
Erp Projesi Adımları
 
1 - Proje planı: Detaylı bir proje planı yapılmalıdır. Plan gerçekçi olmalı, faaliyetlere gerçekleştirebilecekleri makul ve uygun süreler verilmelidir. Uygulama, hazırlanan planlar doğrultusunda izlenmeli, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilecek periyodik toplantılarda gözden geçirilmeli, yetiştirilemeyen faaliyetlerin plana uyumlu hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Gereğinde, zorunluluk hallerinde planlar revize edilebilir.
 
2 - Proje ekibi: Proje süresince karar mekanizmasında yeralacak proje sponsoru, proje yöneticisi ve poweruserlar belirlenmelidir. Proje ekibinin yaptırım gücü olmalı ve insiyatif kullanabilmelidir. Bütün birimler, süreç sorumluları bu değişime hazırlıklı ve kabul edebilir bir durumda olmalıdırlar. Üst yönetimin kararlılığı ve desteği kaçınılmazdır. Proje yöneticisi tecrübeli, iletişim yeteneği, modelleme becerisi olan ve risk yönetiminden anlayan birisi olmalıdır. Uygulama planlarının hazırlanması, projenin izlenmesi, kritik hususların önceden saptanarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması ve projenin önünün tıkanmaması için gerekli işlemlerin yapılması konularında ortaya koyucu, yönlendirici ve sağlayıcı rolü üstlenmiş olacaktır. Poweruserlar da her departmandan iş akışını en iyi bilen kişiler arasından seçilmelidir.
 
3 - Proje takip toplantıları: Proje ekibi ile periyodik toplantılar yapılmalıdır. Toplantılarda alınan kararlar yazılmalı ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Proje planında gerektiğinde güncellemeler yapılmalıdır.
 
4 - Kurulum: İlgili tedarikçi firma tarafından yapılır
 
 
5 - Süreç analizi: İş süreçleri analiz edilmelidir. Program ile iş süreçlerinin örtüşmesini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek için proje yöneticisi yalnız bırakılmamalı, bu çalışmaya poweruserların aktif katılımı sağlanmalıdır. Firmanın süreçler, donanım, yazılım gibi mevcut altyapısı çıkarılmalıdır. Her departman ne yapıp yapamadığını ortaya koyup ihtiyaçlarını belirlemelidir. 
 
6 - Parametre ayarları: Süreç analizine göre parametrelerin ayarlanması yapılmalıdır.
 
7 - Yazılım geliştirme: Program uygulamalarının iş süreçlerine uygun hale getirilmesi amacıyla yazılım geliştirme faaliyetleri yapılmalıdır. Bu amaçla önce teknik yazılım uyarlama işlemleri yapılıp ardından test aşamasından da geçildikten sonra devreye alma aşamasına gelinmelidir.
 
8 - Eğitim: Toplu eğitim yerine departman bazında grup eğitimleri yapılmalıdır. Bu eğitimlerde sürecin içindeki poweruserlarında bulunması sağlanmalıdır. Veri girişi sırasında kullanıcılara refakat edilmelidir. Kullanım kılavuzları hazırlanmalıdır.
 
9 - Canlı kullanıma geçiş: Paralel kullanım ya da ani geçiş olarak iki yöntemden biri seçilerek yapılabilir. Kullanıcılar psikolojik olarak hazırlanmalı ve yapıcı yaklaşım kültürü aşılanmalıdır.
 
ERP proje sürecinde karşılaşılan sorunlar

Kurum çalışanlarının yeni sistemin getireceği değişikliklere direnç göstermesi, kurulum ekibinin başka işlerle de uğraşıyor olması, kurulum ekibi içindeki sirkülasyon, ekibin sabit kalmaması, yazılımdaki hatalar, üst yönetimin yeni sistemi yeterince sahiplenmemesi, proje yönetimi faaliyetinin yeterince iyi yapılamaması, danışmanlık hizmet kalitesinin yeterli düzeyde olmaması, son kullanıcıların yeterince kalifiye olmaması, departmanlar arası gerekli uyumun sağlanamaması sık görülen sorunlardır.

 

Replica Handbags Bottega Veneta imitation Bvlgari imitation Celine imitation Christian Dior imitation Gucci imitation Gucci Bag imitation Gucci Wallet imitation Gucci Shoes imitation Gucci Belt imitation Hermes imitation Loewe imitation Louis Vuitton imitation Louis Vuitton Belt imitation Louis Vuitton Calf Leather imitation Louis Vuitton Damier Azur Canvas imitation Louis Vuitton Damier Ebene Canvas imitation Louis Vuitton Damier Graphite Canvas imitation Louis Vuitton Damier Infini Leather imitation Louis Vuitton Damier Quilt lamb imitation Louis Vuitton Embossed Calfskin imitation Louis Vuitton Epi imitation Louis Vuitton Game On Monogram Canvas imitation Louis Vuitton Jewellery imitation Louis Vuitton Key Holder imitation Louis Vuitton Mahina Leather imitation Louis Vuitton Monogram Canvas imitation Louis Vuitton Monogram Denim imitation Louis Vuitton Monogram Eclipse Canvas imitation Louis Vuitton Monogram Empreinte imitation Louis Vuitton Monogram Seal imitation Louis Vuitton Monogram Shadow imitation Louis Vuitton Monogram Vernis imitation Louis Vuitton Monogram Watercolor imitation Louis Vuitton New Wave imitation Louis Vuitton Shoes imitation Louis Vuitton Since 1854 imitation Louis Vuitton Strap imitation Louis Vuitton Taiga Leahter imitation Louis Vuitton Taurillon leather imitation Louis Vuitton Transformed Game On canvas imitation Louis Vuitton Utah Calfskin imitation Louis Vuitton X Supreme imitation Mulberry imitation Prada imitation YSL imitation