Teknosol

Üretim Uygulamalarına Farklı Bir Bakış

"Oluşan fireler ile ilgili analiz yapılabilmekte, hangi asamalarda ne gibi firelerin oluştuğu izlenebilmekte ve böylelikle gerekli iyileştirmeler yapılabilmektedir."
 
 
 
 
Özgür Yurtsever
Proje Lideri
 
İşletmeler kendi kural ve yapılarına uygun işlemlerini yürütürler. Çoğunlukla bu kurallar rahatlıkla takip edilebilir. Ama üretim işletmenin asıl faliyeti olduğu halde üretim ile ilgili kural ve zorunlulukların çizgisi çok kaba hatlarıyla bellidir. Üretimdeki detay bilgilerin bir çok kısmı sahada çalışan görevlilerin bilgisi dahilindedir ve tecrübelerine dayanarak bu işlemleri çok doğal bir şekilde yapmaya devam etmektedirler.
 
Bu sebepten dolayı üretimi bilgisayar üzerinde takip etmeye başlamadan önce tüm üretim ve yönetim ekibiyle beraber çok geniş bir analiz çalışması yapılması gerekmektedir. Bir mamul üretilirken geçtiği aşamalar, kullanılan makineler, makinelerde kullanılan kalıplar kullanılacak iş gücü gibi bilgilerin tamamı gözden geçirilmelidir. Tabi bunlar arasında en önemli bilgilerden biri de üretim süreleridir. Bir birim ürünün üretilmesi için ihtiyaç duyulan süre makine ve kullanılan kalıp ve ekipmanlar bazında gösterdiği değişikliklere göre tespit edilmesi gerekmektedir.
 
Üretim hakkında bilgileri kesinleştirdikten sonra üretime nasıl başlanması gerektiğine karar vermek gerekmektedir. Siparişe göre mi üretim yapılacak yoksa stoklu bir üretim mi yapılacak ya da bazı mamuller siparişe göre yapılırken diğer mamullerde stoklu bir üretim yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılmalıdır.
 
Tabi bütün bu üretim hakkındaki bilgiler tespit edilirken istisna durumlar da göz ardı edilmemelidir. Üretim aşamalarında oluşabilecek istisnalar da tespit edilip bu durumlarda yapılan ve yapılması istenilenler tam olarak belirlenmelidir. Bir üretim projesini hayata geçirmeye çalışırken karşılaşılan en büyük sıkıntıların başında standart üretim esnasında oluşan istisnaların analiz yaparken göz ardı edilmesi gelmektedir.
 
Standart üretim ve istisnaları analiz edildikten sonra alabileceğimiz bilgiler ve bu bilgilerin nasıl sisteme girileceği hakkında karar vermek gerekmektedir. Teorik olarak ideal olarak görünen ya da başka bir işletmede çok iyi verim alınan bir yöntem bir diğer işletme içinde uygulamaya başlandığında aksaklıklara yol açma ihtimali vardır. Bu yöntemler arasında teorik olarak ideal görünen online üretim takibi bazı işletmelerde aksaklıkların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu aksaklıkların başlıcaları yeterli ekipman olmamasından dolayı (kiosk, terminal çeşitli ağ sorunları) yada ekipmanı kullanacak kalifiye eleman bulunmamasından dolayı bilgilerin zamanında ve doğru olarak girilememesi neticesinde üretimde aksaklıklar oluşmasıdır. Ama online üretim takibi düzgün bir şekilde oturtulabilirse işletme içinde olan bütün işlemler anlık olarak online takip edilebilmekte anlık olarak işletmedeki üretimin durumu belirlenebilmektedir.
 
Bir mamulün üretilmesi için kullanılması istenilen yarımamül, hammadde, iş gücü, ekipman, gibi bilgiler rahatlıkla planlanabilmektedir. Bunun yanı sıra talimatlar verilerek üretimde özellikle yapılması gereken işlemler belirlenebilmektedir.
 
Üretim gerçekleştikten sonra planlanan üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki farklar analiz edilebilmekte böylelikle en ideal üretim yöntemi daha rahat tespit edilebilmektedir.
 
Üretime bağlı stok çıkışı işlemi ile kullanılan stoklar, stoktan otomatik olarak eksiltilmekte beraber hangi mamülün üretiminde kullanıldığının takibine imkan sağlamaktadır. Üretimde bağlı stok girişi programı ile ise üretilen mamulün hangi müşteri için üretildiği bilgisiyle beraber stoklara ya da kalite kontrole girmekte kalite kontrol işlemi yapıldıktan sonra satış işlemi için hazır duruma gelmektedir.
 
Oluşan fireler ile ilgili analiz yapılabilmekte böylelikle hangi aşamalarda ne gibi firelerin oluştuğu izlenebilmekte böylelikle gerekli iyileştirmeler yapılabilmektedir. Tabi aynı işlemi duruşlar içinde yapabiliriz. Mesela elektrik kesintisi ya da başka bir sebeple oluşan duruşlar tespit edilip gerekli önlemler alınarak daha randımanlı bir üretim süreci elde edilebilir.
 
Yapılabilecek işlemler ve alınabilecek sonuçlar tabi ki bunlarla sınırlı değil ama bu sonuçları almak için düzenli bir çalışma yapmak gerekmekte. Projenin hayata geçirme aşamasında tıpkı bir çocuk gibi onu elinden tutup geliştirip olgunlaştırabilecek, ortaya çıkacak sorunları yorumlayabilecek bir sorumluya mutlaka ihtiyaç vardır.