Teknosol

Erp Kullanarak Nasıl Para Kazanırım?

Dünya genelinde 50 ülke ve 3.600 kuruluşu kapsayan OECD tarafından hazırlanan bir araştırma raporunu sonuçlarına göre günümüz dünyasında en başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda gerekli önlemleri geliştiren ve uygulayanlar olacak.


Serkan Tosun
ERP Danışmanı


Ticari anlamda başarısızlığa uğrayan birçok şirketin de bu aşamaya gelmelerindeki temel etkenlerin başında organizasyon yapılarına uymayan, mevcut riskleri azaltma ve maliyetleri yönetmede etkin olmayan Kurumsal Yönetim Sistemleri kurmaya çalışmaları gelmekte.

90’lı yıllardan itibaren pazar olanaklarının küreselleşmesi, teknolojinin gelişimi ile iletişimin kanallarının genişlemesi ve hızlanması ile 90’lar öncesinde çok yaygın olan “üretim” odaklı olan kurumsal yönetim yaklaşımlarından “pazarlama” odaklı yaklaşımlara evrilme yaşanmasına, “üretim” odaklı yaklaşımların tuzla buz olmasına sebep oldu ve şirketler 5 temel prensip gerçekleşmeden hayatta kalamayacaklarını fark ettiler. Neydi bu 5 prensip? Maliyetlerini Yönet! Maliyetlerini Yönet! Maliyetlerini Yönet! Maliyetlerini Yönet! Ve yine Maliyetlerini Yönet! Zira artık fiyat pazarda sabitti ve artık istediğimiz fiyata istediğimiz kadar satamıyorduk.

 

Bu sert geçiş öncesinde Fiyat=Maliyet + Kâr iken geçişle birlikte bu formül Kar = Fiyat -Maliyet‘e dönüştü. Açıkçası bu formül şu gerçeği yüzümüze vuruyordu; “Maliyetlerini Yönetemezsen Batarsın !

Şimdi ERP ile bu konunun bağlantısını merak eder durumdasınız! Lütfen acele etmeyin bayanlar ve baylar şimdi sizi yeni bir kavramla tanıştırmak istiyorum.

Yatırımın Geri Dönüşü (ROI - Return on Investment). ROI nedir?

ROI ya da Türkçe adıyla yatırım getirisi, yaptığınız yatırımın size ne kadar geri döndüğü ya da verimliliği demektir. Yani ROI, yatırım maliyetinin, satış veya potansiyel müşteriler gibi dönüşümlerden üretilen kara göre oranıdır. ROI oranınızı bilmek, mevcut yatırımınıza devam edip etmeyeceğiniz konusunda size yol gösterici olur.

İşte size ERP’den nasıl para kazanabileceğimize dair ipuçları;

1.      Nakliye Giderlerinde İyileşme

Nakliye giderlerinin kontrol altına alınması %1 oranında nakliye giderlerinde düşüşe yol açacaktır. Bu durumda artan verimliliğin çalışan maliyetine olumlu yansıması da ihmal edilmiştir.

Yıllık_Edinim_1=Yıllık Nakliye Giderleri * %1 

2.      Stok Seviyelerindeki Azalış

Genel deneyimimize göre stoklama miktarında %50’ye varan oranlarda düşüş yaşanabilmektedir. Ancak bir fikir vermesi açısından son derece mütevazı bir oran olan %10’u seçelim.

Yıllık_Edinim_2=Yıllık Stok Taşıma Maliyeti * %10 

3.      Günlük Sevkiyat Miktarının Artması

 Bu durum depolama işçilik giderlerinde en azından %10’uk bir tasarrufa denk gelmektedir.

Yıllık_Edinim_3=Yıllık Depolama İşçilik Maliyeti * %10 

4.      Satın alma İşlemlerinden Kaynaklanan Fazla Mesailerdeki Maliyet Azalışı

Ekonomik verilerin stabil kalması durumunda, başarılı sonuçlanan ERP projelerinde işçilik maliyetleri hem iş gücü olarak hem de operasyon zamanında azalma olarak bir edinim elde edilmektedir. Bu durumda asgari olarak satınalma muhasebe işlemlerinden kaynaklanan fazla mesailer üzerinden %30’luk bir maliyet azalması öngörülmektedir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve verimliliğinin olumlu yansıması da ihmal edilmiştir. 

Yıllık_Edinim_4=Yıllık Satın Alma Fazla Mesai Ücretleri*%30 

 

5.      Muhasebe Kadrosunda İşgücü Tasarrufu

Muhasebe kayıtlarının otomatik oluşması ile birlikte muhasebe departmanı fazla mesai maliyeti %40 -60 oranında azalmaktadır. Hatta muhasebe işlemleri daha az iş gücü ile gerçekleştirilebilir hale gelmektedir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve verimliliğinin olumlu yansıması da ihmal edilmiştir. 

Yıllık_Edinim_5= Yıllık Muhasebe Fazla Mesai Ücretleri *%40

6.      Bilgi Teknolojileri Çıktılarındaki Artış

ERP sistemine geçişle birlikte, bilgi havuzundan beslenen otomatik raporlama sistemi sayesinde, şirket bünyesinde detaylı raporların hazırlanması için harcanan süreler çok kısalacak ve rapor hazırlamak için ayrıca bir iş gücüne gerek duyulmayacaktır. Bu durumda BT raporlama sistemi için yapılan işçilik maliyetinde asgari %25’lik bir tasarruf ön görülmektedir.

Yıllık_Edinim_6=Yıllık BT personel maliyeti * %25 

7.      Üretim Maliyetlerindeki Azalış

ERP sistemlerine geçişle birlikte, artan üretim miktarı, planlamaların kolay ve doğru yapılması, makine parkı maliyetlerinin azaltılması gibi bir çok avantajlar sağlanmaktadır. Böylelikle yıllık üretim maliyetlerinde %5 ile %25 arasında bir azalma beklenmektedir.

Yıllık_Edinim_7=Yıllık Üretim Giderleri * %5

8.      Müşteri Hizmetleri Maliyetinde Azalış

ERP sistemine geçiş ile birlikte, internet teknolojilerinin kullanılması ve ERP satış proseslerinin başarılı bir biçimde uygulanması müşteri satış sonrası hizmet maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşanabilmektedir. Deneyimlerimize göre bu maliyetlerde %5 ile %20 arasında bir tasarruf imkanı olmaktadır.

Yıllık_Edinim_8=Yıllık Müşteri Hizmetleri Maliyetleri * %5 

9.      Departmanlar ve bölümler arasındaki iletişim maliyetlerinde azalış.

Yıllık_Edinim_9=Yıllık Departmanlar Arası İletişim Maliyeti * %20 

10.  Sarf Malzemelerinden Tasarruf (Kağıt, toner, şerit vs)

Yıllık_Edinim_10= Yıllık Sarf Malzemesi Maliyeti * %25 

11.  Satışlardan İadelerdeki Azalış

Başarılı bir ERP sisteminin kurulması ile birlikte yıllık satıştan iadelerde % 10-20 lik bir azalış hedeflenmektedir.

Yıllık_Edinim_11= Yıllık Satış İade Bedeli * %10 

12.  Merkezi Veri Tabanı Yönetimi,

Bilgiye hızlı erişim, Verimlilik, Doğru Uyarı Mekanizmaları ERP sistemine geçişle birlikte oluşan her bilgi sisteme bir defa girilecek, Excel gibi dışarıdan yazılımlara bilgi girilmediği için hem kontrolsüz hem de hatalı bilgi üretilmesinin önü kesilmiş olacaktır. Kritik süreçlerde yetkili kişiler otomatik olarak uyarıldığı için (e-mail gibi) yanlış kararların alınması engellenmekte ve oluşan hatalara çok kısa sürede müdahale edilmesi sağlanmaktadır. ERP’nin en temel kazanımlarından biri olan bu madde şirketten şirkete değişmekle beraber “Vergi Öncesi Net Gelir” rakamı üzerinde %3-10 oranında bir iyileştirmeye yol açmaktadır.

Yıllık_Edinim_12= Vergi Öncesi Net Gelir *%5  

Hesap çok net olarak ortada. İsterseniz bir gün kahvenizi içmeye gelelim. Size hem ERP’yi anlatalım hem de “Başarılı Bir ERP Sistemi Nasıl Kurulur” birlikte değerlendirelim.