Teknosol

Teminat Mektupları

Teminat Mektupları
"Gerçek ya da tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi vb. konularda söz konusu eylemin yerine getirilememesi halinde belirli bir tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğinin bir mektupla taahhüt edilmesidir'' olarak ifade edilen Teminat Mektubunun bilgisayar sistemi üzerinde takip edildiği uygulamadır.
 
Alınan teminatlar takibi
Müşterilerimizden aldığımız her türlü teminatın takibi bu modül üzerinden yapılır. Mektup, arsa, ipote gibi farklı teminat türlerini toplu veya cari olarak takip edebiliriz. Ayrıca buradaki bilgiler, satış risk analizinde veya teminat karşılığı kadar satış işlemi yapabilme özelliği olarak da istenirse kullanılabilir. 
Verilen teminatlar takibi
Şirketimize gereken teminat mektupları ve detay bilgileri de bu modül üzerinden takip edilir.
 
Farklı bankalardan farklı döviz cinslerinde alınan mektupları banka ve döviz cinslerine göre takip edebilirsiniz.
 
Komisyon bedellerini ödeme vadesi geldiğinde veya teminat mektubu süresi bittiğinde sizi uyarır ve muhasebe işlemini otomatik olarak yapar.
 
Mektupları süreli, süresiz, olarak sınıflayabilir, veriliş amacı gibi analizleri kodlayabilir, orijinal numaralarına göre takip edebiliriz

Vera ERP Yazılımı teminat mektupları uygulaması ana başlıkları ile bu videoda inceleniyor. Farklı bankalardan farklı döviz cinslerine göre alınan teminatların takibi, komisyon bedellerinin vadelerinin izlenebilmesi, teminat mektubunun verilme nedenleri...