Teknosol

Bankacılık İşlemleri

Bankacılık İşlemleri
Bankayla ilgili yapılan her türlü işlemin tek ekrandan kolaylıkla yapılıp, yine kolaylıkla izlenebildiği modül olarak tanımlayabiliriz.
 
 
Havale, Nakit işlemler, eft, virman, faiz/kredi, döviz alış/satış, arbitraj, masraf gibi işlemlerin girişi.
Bankacılık sektöründe kullanılan tüm işlem türlerini program üzerinde özel olarak dizayn edilmiş ekranlar ile kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir.
 
Ödeme talimatı hazırlama ve dökme.
Bankalara gönderilen ödeme talimatları dosyaları her bankanın isteğine ve firmanın döküman kültürüne uygun olarak farklı farklı düzenlenebilir. Bu farklı formatlar sisteme farklı rumuzlarla kaydedilip bir ödeme talimatı havuzu oluşturulabilir.
 
İstenildiğinde talimat işlemlerini tek tuşla gerçeğe çevirme.
Bankaya verilen talimatlar gerçeğe dönüştüğünde yapılması gereken işlem sadece "Talimatı gerçeğe Dönüştür" butonunu tıklamak olacak. Ödeme talimatları kolay bir şeklide bankacılık işlemine dönüştürülmüş olacak.
 
Yapılan bütün işlemlerin otomatik muhasebeleştirilmesi.
Vera Muhasebe modülü ile entegre çalışan Bankacılık Modülü işlemler gerçekleştiği anda işlemin muhasebe yansımasını da ayrıca herhangi bir işlem yapılmaksızın oluşturmaktadır.
 
Krediler modülü ile entegre çalışma.
Firmanın kullanmış olduğu kredilerin takibatı Vera Erp üzerinde yapılırken; bu kredilerinin ödemelerin bankacılık modülünden yapılabilmesi mümkündür
 
Alış, satış, Efektif alış - satış, serbest kur gibi birçok kurdan işlem yapma özelliği.
Bankalarla ve carilerle yapılan dövizli işlemlerde kullanılacak kurun tipinin seçimi kullanıcıya bırakılmaktadır. Böylece herhangi bir kur tipinden ya da bankayla cariyle mutabık kalınmış özel bir kur üzerinden işlem yapılabilmektedir.
 
İşlemlere ait analiz kodları ile işlemleri gruplama özelliği.
Çok farklı amaçlar için bankacılık işlemleri gerçekleştirilebileceğinden ( satıcı ödemeleri, maaş ödemeleri, döviz alış-satış işlemleri, faiz kazançları, kredi ödemeleri vb.) bu işlemler için özel kod grupları tanımlayıp bu gruplar üzerinden raporlama imkanı sunulmaktadır.
 
BSMV, stopaj gibi kesintilerin otomatik hesaplanması.
Birçok bankacılık işleminde belirli oranlarda kesinti uygulanmaktadır. Bu kesintilerin sisteme daha önceden tanımlanmış kod ve oranlarda, işlem gerçekleştirildiğinde, otomatik olarak uygulanabilmesi mümkündür.
 
Farklı işlemlere kolaylıkla ulaşabilme
Vera Bankacılık modülünde aynı programdan girişi yapılan nakit yatan, nakit çekilen, bankaya gelen havale, bankaya yapılan havale, bankaya gelen eft, bankadan yapılan eft, virman, faiz/kredi işlemleri, döviz alış-satış gibi işlemleri ayrı görüntülenip kayıtlara daha hızlı ulaşabilme imkanı tanımaktadır.
 
Bankalar için özel text formatı hazırlama.
Elektronik Bankacılık hizmeti sunan bankaların tamamı birbirinden farklı formatlarda otomatik döküman transferi protokolleri geliştirmişlerdir. Bu protokollere uyumlu çalışacak döküman üretimi Vera Bankacılık modülü tarafından oluşturulabilmektedir. Bu tanımlamalar içerisinde yer alan ve sıkça kullanılan bazı banka formatları ise sistemin varsayılan ayarlarında kayıtlı olarak Vera müşterilerine sunulmaktadır.
 
Excel den veri aktarma özelliği.
Çeşitli amaçlar için excel ortamında hazırlanmış ve daha sonra üzerinden bankacılık işlemi yapılacak olan excel dökümanları kaynak alınarak sistemi veri aktarma özelliği mevcuttur.
 
Kendi banka hesaplarımızın takibi.
Farklı bankalarda bulunan her çeşit döviz kodundan açılmış banka hesapları sistemden takip edilebilir. Hangi banka hesabında ne kadar bakiye bulunduğu, banka ile mutabakata gerek kalmadan izlenebilmektedir.
 
Müşteri, satıcı gibi carilerin banka hesap takibi.
Ticari ilişki içinde bulunulan ve banka üzerinden ödeme transferleri tapılan tüm satıcı ve müşteri hesapları da istenirse Vera Bankacılık modülünde takip edilebilir. Bu carilerle yapılmış olan tüm para transferleri tek tuş ile ulaşılabilecek durumdadır.
 
Birçok şirkete ait konsolide rapor alma özelliği.
Vera Bankacılık raporları aynı anda grup içinde bulunan birçok şirketin banka hesaplarını konsolide edip kullanıcıya sunmaktadır. Birden fazla grup şirketine sahip olan firmalarda bu sistem kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.
 
Banka bazında hareketleri izleme.
Vera bankacılık raporları; Banka, Şube, Hesap detaylı, döviz ve şirket kırılımlı raporlar sunmaktadır. Bu raporlar tek bir ekranda bütün bilgileri özetleyerek gösterebilmektedir. Raporlarda Banka, şube, hesap vb. filtreleme imkanları da tanınmıştır.

Vera Erp yazılımı bankacılık işlemlernin ana başlıklar halinde ekran görüntülerinin paylaşıldığı bu videoda, giriş ekranları, eft, havale, kredi takibi, talimat oluşturma ve raporlama olanakları kısaca gösterilmekte.