Teknosol

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu)

Rpa

Turkcell Global Bilgi RPA çözüm ortağıyız. Yerli ve milli yazılım anlayışıyla Global Bilgi RPA ile müşterilerimizde maliyet, efor ve verimlilik sağlayan projelere imza atmaya devam ediyoruz. Günümüzde dijital dönüşümün en önemli parçası haline gelen RPA, "Robotic Process Automation" (Robotik Süreç Otomasyonu) kelimelerinin kısaltmasıdır. RPA, firmanızdaki tüm yazılımlar ile entegrasyona gerek kalmadan veri taşıma işlerinizi ve iş süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla tasarlanmış bir teknolojidir. RPA yazılım robotları ile ulaşılmak istenen amaç insanların manuel olarak yapmak zorunda kaldığı tekrarlayan, düşük değerli ve zaman alıcı görevleri bilgisayar sistemlerine devrederek verimliliği artırmaktır.

 

İşlerinizi  otomatikleştirip, dijital döneme ayak uydurmak ve aynı zamanda firmanızda personellerinizi daha verimli görevlerde kullanıp maliyet avantajı sağlamak istiyorsanız RPA tam size göre...

Peki nedir bu işlemler;

 • Veri Girişi ve Veri Aktarımı: Manuel olarak veri kopyalama, yapıştırma ve taşıma işlemlerini otomatikleştirebilir. Örneğin, bir sistemden diğerine veri aktarma veya fatura bilgilerini veritabanına giriş işlemleri.
 • Fatura ve Mali İşlemler: Fatura işleme, ödeme takibi, fatura onay süreçleri gibi finansal işlemler RPA ile kolayca otomatik hale getirilebilir.
 • İnsan Kaynakları: Personel bilgileri güncelleme, işe alım süreci yönetimi, izin talepleri işleme gibi insan kaynakları işlemleri RPA ile hızlandırılabilir.
 • Müşteri Hizmetleri: Müşteri taleplerinin kaydedilmesi, yönlendirilmesi ve cevaplanması gibi müşteri hizmetleri süreçleri otomatikleştirilebilir.
 • Envanter Yönetimi: Stok takibi, sipariş işleme, envanter düzenlemeleri gibi lojistik ve envanter yönetimi işlemleri RPA ile optimize edilebilir.
 • Raporlama: Belirli verilere dayalı raporların düzenli olarak oluşturulması ve paylaşılması işlemleri RPA ile kolaylaştırılabilir.
 • Veritabanı Güncellemeleri: Veritabanlarında güncellemeler yapma veya verileri çekme işlemleri RPA ile daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • E-posta Yönetimi: Gelen e-postaların sınıflandırılması, yönlendirilmesi veya belirli eylemlerin gerçekleştirilmesi RPA ile otomatikleştirilebilir.
 • Risk Değerlendirmeleri: Belirli kriterlere göre risk değerlendirmeleri yapma işlemleri RPA ile daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yapılabilir.
 • Web Scraping: İnternet sitelerinden belirli verilerin çekilmesi ve analizi için RPA kullanılabilir.
 • Verimlilik Artışı: RPA, tekrar eden ve rutin görevleri otomatikleştirerek insanların daha stratejik ve yaratıcı görevlere odaklanmalarını sağlar. Bu, iş süreçlerinin daha hızlı ve daha düşük hata oranlarıyla tamamlanmasına yardımcı olur.
 • Doğruluk ve Onaylama: RPA, insan hatalarını en aza indirir ve işlemleri yüksek doğrulukla gerçekleştirir. Elle yapılan veri girişi ve kopyalama gibi işlemlerde olası hatalar minimize edilir.
 • Hız ve Hızlanma: RPA, iş süreçlerini otomatikleştirerek işlemlerin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Botlar 24 saat boyunca çalışabilir, böylece süreçler kesintisiz bir şekilde ilerler.
 • Maliyet Tasarrufu: RPA, düşük değerli ve tekrar eden görevleri otomatik hale getirerek insan kaynakları maliyetlerini azaltabilir. İnsanların manuel olarak yaptığı işleri yapmak için harcanan zaman ve emek azaltılır.
 • Ölçeklenebilirlik: RPA botları, iş yükü arttığında veya yeni görevler eklendiğinde kolayca ölçeklenebilir. Bu, büyüyen iş ihtiyaçlarına hızla cevap verme yeteneğini sağlar.
 • Tutarlılık: RPA, işlemleri tutarlı bir şekilde gerçekleştirir. Belli kurallara dayalı işlemler tekrar eden ve sabit bir biçimde tamamlanır.
 • İnsan-Makine İşbirliği: RPA, insanların karar verme yeteneğini gerektiren işleri otomatikleştirmeyi değil, onlara destek olmayı amaçlar. Bu, daha karmaşık iş süreçlerinin insanlar ve botlar arasında etkili bir işbirliği ile yürütülmesine olanak tanır.
 • Analitik ve Raporlama: RPA, verileri toplayabilir, analiz edebilir ve raporlar oluşturabilir. Bu sayede daha iyi iş kararları almak için verilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlanabilir.
 • İş Sürekliliği: RPA botları, insanların çalışmadığı saatlerde ve tatil günlerinde de süreçleri sürdürebilir, böylece iş sürekliliğini sağlar.
 • Kullanım Kolaylığı: RPA platformları genellikle kullanımı kolay araçlar sunar, bu da iş süreçlerini otomatikleştirmeyi daha erişilebilir hale getirir.

  Bu avantajlar RPA'nın organizasyonlara nasıl değer sağladığını göstermektedir.