Teknosol

Forward Opsiyon İşlemleri

Forward Opsiyon İşlemleri

İhracat ya da ithalat yapan firmaların döviz kurlarında gerçekleşen değişkenliklerden ve olası spekülasyonlardan mali zarar etmeleri olası bir durumdur. Vera ERP Forward işlemlerinde; özellikle döviz alım veya satım sözleşmesinin belirlenen tarihte yapılması, dövizin tesliminin ve karşılığı olan paranın ise anlaşmada kararlaştırılan fiyattan, ilerideki bir tarihte gerçekleştirilmesi işlemlerini rahatlıkla takip edebiliriz.

Vera ERP Forward işlemlerini kullanarak;
  Kur riskinin kontrol edilmesi veya belirlenen limitlerde tutulmasına olanak sağlanabilir.
  Kur değerinin daha önce belirlenmesi ile birlikte kurdaki dalgalanmaların olumsuz etkisinden korunulabilir.
 
OPSİYON
Opsiyon, finansal bir ürün ya da aktifin alım satımının yapılması için gerekli olan kontrattır. Bu ürün ya da aktif şirketlerin hisse senetleri, döviz pariteleri ya da emtialar olabilmektedir. Vera ERP’de bir opsiyon, işlem görebilmek için önceden belirlenmiş bir fiyat ve vade süresi barındırır. Opsiyonun vade süresi sona erdiğinde tamamen kullanılamaz ve değersiz hale gelir.
Vera ERP’de Opsiyonlar “Aşağı (Alım) Opsiyon” ve “Yukarı (Satım) Opsiyon” olmak üzere iki seçenekten oluşurlar. Her iki seçenek üzerinde de alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Opsiyon satın alan taraf, opsiyona konu dayanak varlığı belirli bir tarihe kadar (Amerikan tipi) ya da belirli bir tarihte (Avrupa tipi) satın alma veya satma hakkı elde ederken satan taraf ilgili dayanak varlığı satma veya satın alma yükümlülüğü altına girmektedir. Opsiyon alıcısı aldığı hak karşılığı işlem tarihinde belli bir prim öderken, opsiyon satıcısı girmiş olduğu yükümlülüğe karşılık prim tahsil etmektedir.
 
Vera ERP’de Opsiyonlar ikiye ayrılır;
1) Vanilla Opsiyonlar
2) Egzotik Opsiyonlar
 
1)  Vanilla Opsiyonlar 
Vanilla opsiyonlar ise şekilleri belli olan, Vade sonunda kullanılan ya da vade içinde herhangi bir zamanda kullanım hakkı veren, bariyer seviyesi (knock-in/knock-out) olmayan en basit opsiyonlardır.
Opsiyon sahibinin opsiyonu kullanıp kullanmayacağına karar verebileceği son tarih son kullanım tarihi olarak adlandırılır. Eğer opsiyon kullanılacaksa dayanak varlığın el değiştireceği tarih takas tarihidir.
Vera ERP’de Vanilla opsiyonları adımını kullanarak; Avrupa tipi opsiyonları (opsiyonun vadesinde alım satım ya da değişim yapılabilmesi) veya Amerikan tipi opsiyonları ( vade içinde herhangi bir anda işlem gerçekleşebilmesi) uygulayabilirsiniz. 
Vera ERP ‘de Seagull mevcuttur, Vanilla opsiyon bilgilerindekilerin hemen hemen hepsi Vera ERP ‘de bulunmaktadır. Burada 3 farklı fiyat bulunmaktadır:  Alt fiyat,  bariyer(orta seviye) ve üst fiyat.
 
2)  Egzotik opsiyonlar
Egzotik opsiyonlar (yıllar içersinde barrier options, boutique options, designer options olarak da adlandırılmıştır.) değişken kuralları olabilen opsiyonlardır. Vera ERP’de Egzotik Opsiyonlar; geleneksel vanilya opsiyonlara ek olarak, opsiyon üzerine daha karmaşık bir yapıda, farklı olarak özel şartlar içeren ve kimisi organize piyasalarda işlem görmekle beraber genellikle tezgah üstü piyasalarda işlem gören yatırım araçları olarak da tanımlanmaktadır.
Egzotik opsiyonlar;Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilebilmektedir. 
Egzotik opsiyon türleri; 
  Tercihli (Nasıl İstersen) Opsiyonlar –(Chooser Option-as you like it)
  Bileşik (Kümüle) Opsiyonlar
  Kısmi Ödemeli – Taksitli – Opsiyonlar
  Sonradan Ödemeli Opsiyonlar
  Engelli Opsiyonlar