Teknosol

Rekabeti Yen, Verinin Gücü Kullan, Fırsatları Yakala…

Son zamanlarda çok sık duyuyoruz Erp kelimesini. Başka bir deyişle, Kurumsal Kaynak Planlama. Artan rekabet, düşük maliyet arayışları, üretimde izlenebilirliğin sağlanması ve buna benzer pek çok konu artık işletmelerin çözüm aradığı vazgeçilmezler arasında.

 

Filiz Kaşıkçı
ERP ve APS Satış Yöneticisi

 

Eskiden olmayan ancak günümüzde olan en önemli değişim “REKABET” dir. Orta ve büyük ölçekli pek çok firma ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve gerçeğe yakın analizler yaparak doğru karar alabilmeyi hedefliyor. Doğru karar alabilmeyi sağlayan en önemli faktör ise doğru verinin toplanabilmesi ve yönetilebilir olmasıdır. Aslında bu veriler işletmenin her biriminde farklı farklı alanlarda oluşmaktadır ve dağınık haldedir. Veri kullanılmayı bekler. Peki nerede bu veriler? Bir kısmı küçük muhasebe paket yazılımlarında, bir kısmı excellerde, bir kısmı farklı ihtiyaçlar için geliştirilmiş yazılım paketlerinde. İşte ihtiyacımız olduğunda dağınık olan tüm verilerin bir araya getirilmesi, raporlanması işletmelerde oldukça büyük zaman kayıplarına yol açtığı gibi doğruluk payının da kesin olmadığı malumunuzdur. Bir başka deyiş ile hataları kabul ederek işletmemizin geleceğini yönetmeye çalışıyoruz.  Artan bu rekabet ortamında, Kurumsal Kaynak Planlaması ile adlandırdığımız Erp Yazılımları ile işletmenin farklı departmanlarında oluşan bu verileri tek bir veri tabanı altında toplayarak firmamızı ileriye taşıyacak sonuç raporlarına ulaşmanız, geleceğe yönelik kararlarınızı sağlıklı bir şekilde almanız hiç de imkansız değil. Bilakis hızlı, kolay ve doğru.

İşletmemizin gelişim kültürü ve geleceğe yönelik doğru yatırım kararları için, verinin gücünü kullanarak bizi hangi fırsatların beklediğinin arayışları içerisinde olmalıyız. Şirketler elde ettikleri veriler ile uygulayacakları politikalarını sürekli güncel tutarak bilişime önem vermelidirler. Eskilerin deyimiyle “Bizde adet böyledir” sendromundan kurtulup kendimizi bilişim çağının gereklerine göre yenilemeliyiz.

Günümüzde firmalar,  daha kaliteli hizmet ve geniş ürün çeşitlerini müşterilerine sunabilmek amacıyla verimlilik, karlılık ve anlık değişebilen üretim süreçlerine göre aksiyonların alındığı önemli parametreler üzerinde ciddi çalışmalar yaparak,  rekabet avantajı yakalayabilmek için verilerini raporlayıp, analiz ederek geleceklerine yönelik daha fazla yatırım yapmaya başladılar.

Bahsedilen tüm bu çalışmalar erp yazılımları ile mümkün olmaktadır. Verilerimizi yöneterek ve rakiplerimizi de iyi analiz ederek farklı fırsatları güncel olarak yakalamamıza Erp yazılımları imkan sağlamaktadır. Artık işletmemizde uzun süren raporlama süreçlerini beklemek durumunda değiliz. Evimizden, ofisimizden ve her yerden işletmemiz ile ilgili tüm veriye, sonuç raporlarına hatta anlık smilasyonlara ulaşabilmemiz mümkün. Bu süreçleri Erp’nin bir tamamlayıcısı olan “İş Zekası” raporlama programlarıyla anlık olarak elde edebiliyoruz.

Erp yazılımları,  farklılaşmaya açık inovatif şirketlerin ihtiyacı olan rekabet fırsatlarını avantaja çeviren ve sürekliliğini kazandıran analitik becerileri ve birikimi işletme kültürüne kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.