Teknosol

10.5.2014 Yalın Üretim Eğitimi Sponsoru olduk

Yalın Üretim Teknikleriyle Verimliliğin Arttırılması Eğitimi

Teknosol olarak 10.5.2014 tarihinde İTÜ Maçka İşletme fakültesinde verilen "Yalın üretim Teknikleriyle Verimliliğin Arttırılması" konulu eğitime sponsor olduk. Katılımcılar, yalın üretimin felsefesi, işletmelerde bu sistemlerin hayata geçirilimesinin konularında bilgilendirildiler.

 İTÜ İşletme fakültesi öğretim üyesi Doç Dr Ufuk Cebeci'nin sunumu ile katılımcılar hazırlık zamanlarının kısaltılması (SMED), görsel fabrika, kapasite planlama,  stok tutma maliyeti ve stokların azaltılması gibi yalın üretim kavramlarıyla tanıştılar.

Eğitimde optimizasyon ile sistemin genel performansının arttırılması konuları irdelendi ve çeşitli sektör uygulamaları katılımcılara aktarıldı.

Endüstriden katılımcılar Asprova ile buluştular

Yalın üretimin beşiği Japonya menşeili Asprova ürününün tanıtımının da yapıldığı eğitimde, APS sistemlerine neden ihtiyaç duyulduğu, üretimdeki hangi sorunların yazılım ile çözülebileceği konularına değinildi.  

Yalın üretim eğitimi Asprova

APS Uzmanımız Esra Akduman, Asprova ürününün tanıtımını,  geciken siparişlerin izlenmesi, malzeme ihtiyacının çıkartılması, uzun vadeli kapasite planlama gibi senaryolar eşliğinde yaptı.

“Yalın Üretim Teknikleriyle verimliliğin arttırılması” Eğitimi ana başlıkları

YALIN ÜRETİM Nedir?

YALIN ÜRETİM Sistemi işletmelerde kurulması

İşgücü planlama Kapasite planlama

Taşıma araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi

İtme sisteminden çekme sistemine geçilmesi

Kanban Stok tutma maliyeti ve stokların azaltılması

Yan sanayi ilişkisi Siparişe göre üretim

Görsel Fabrika Hızlı Tepkisel Üretim (Quick Response Manufacturing)

Değişkenlik Kavramı Teslim sürelerinin kısaltılması

Hazırlık zamanlarının azaltılması- SMED

Hücresel İmalat

POKA YOKE

DEĞER ANALİZİ

HOSHIN KANRI

İletişim ve takım çalışması

Optimizasyon kavramı ve sistemin genel performansının arttırılması

Çeşitli sektörlerden uygulama örnekleri

ASPROVA Yazılım Tanıtımı