Teknosol

Doğru Bir ERP Yazılım Projesi ile İşe Başlamak Neden Önemlidir?

ERP projelerinde genellikle yapılan hataların başında, ERP projesi uygulamasına karar vermiş olan bir firmanın ihtiyaçlarını doğru belirleyememesi gelmektedir. Ayrıca bu ihtiyaçlara cevap verecek bir ERP yazılım seçiminin doğru yapılamaması da proje yönetimi hatalarına neden olmaktadır.
 
Tarık SEZGİN / Erp Danışmanı
 
 
 
 
Proje öncesi belirlenen yol haritasına uygun bir ERP yazılım uygulaması ile projeye başlamak her zaman proje uygulamalarının başarısında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca ERP proje uygulama ve yönetimi esnasında hizmet alınacak yazılım ve danışmanlık firmasının seçimi de bu aşamada çok önem taşır. Bu ifade edilen en önemli temel kriterlerin dışında olan bir süreçle ERP projelerine başlayıp, aylar sürecek  bir uygulama için harcanacak emek ve yüksek maliyet sonucunda risk alınması kaçınılmaz olacak ve hatta ERP proje uygulamalarından alınacak sonuç beklenenden daha da kötü olacaktır. Uygulamaların analitik düşünce yapısı ile ihtiyaçlara optimum şekilde cevap verebilmesi doğru yaklaşımlarla yola çıkılarak mümkün olabilmektedir. Doğru ve tutarlı analitik çözümlerle başarılı olan bir ERP projesi sonunda, proje öncesi alınan ve uygulanan kararların ne kadar doğru ve uygulanabilir olduğu sonucu elde edilebilir.
Buradan yola çıkarak, temelde iyi kurgulanan ve uygulanan ERP projeleri sonucunda elde edilecek verilerin, firmanın gelecekteki yönetimsel becerisini geliştireceğini de ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.Yürütülen kapsamlı bir ERP projesinde elde edilecek başarı, aşağıda ifade edilen çözümleri de beraberinde getirecektir.
 
  • Firma içerisinde oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretmede kolaylıklar,
  • Firma çalışanlarına bağımlı olmaktan kurtulup, daha şeffaf bir çalışma ortamı sunması,
  • Tüm departmanların ve yönetimsel fonksiyonların entegrasyonunda kolaylıklar,
  • Firma içerisindeki iletişimde kolaylıklar ve anlaşılabilir bir veri akışının sağlanabilmesi,
  • Mevcut elde edilen verilerin kurumun ihtiyaçlarına göre analizlerinin yapılarak kullanımında kolaylık, 
  • Mevcut uygulamaların diğer teknolojik birimlerle olan uyumluluğunda kolaylık,
  • Firmaların müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde daha anlaşılabilir bir yönetimsel süreç sağlanabilmesi, 
  • Satın alma, sipariş, üretim, envanter yönetimi ve maliyelendirme aşamalarını kapsayacak bütünleşik bir sistemin oluşturulmasına katkı sağlaması, 
  • Kuruma ait tüm departmanlardan elde edilecek verilerin bir arada toplanması ve bu verileri doğru şekilde işleyip yönetimsel kararların alınmasına katkı sağlayacak çözümlerin üretilmesi